Helsingin piispa Teemu Laajasalo. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Teemu Laajasalo: Helsingissä samaa sukupuolta olevat voidaan vihkiä

Piispainkokouksessa ei löytynyt yksimielistä ratkaisua avioliittokäsityksestä.

Helsingin piispa Teemu Laajasalo haluaa tunnustaa Helsingissä jo tosiasiallisesti noudatetun käytännön.

Helsingissä yksittäiset seurakunnat ovat tehneet samaa sukupuolta olevien parien vihkimisten tai hääjuhlien tilojenkäyttöpäätöksiä, ja tuomiokapituli on tehnyt päätöksen olla antamatta seuraamuksia samaa sukupuolta olevia pareja vihkineille papeille.

Laajasalo toteaa kannattaneensa julkisesti kohta 25 vuotta kaikkien parien kirkkovihkimistä.

– Katson, että seksuaalisuus on Jumalan lahja ja homoseksuaalisuus on osa sitä lahjaa. Homoseksuaalisuus ei ole synti, sairaus tai häpeä, homojen syrjiminen sen sijaan on. Yhteiskunnan ja kirkon historia on tässä asiassa synkkä, Teemu Laajasalo sanoo tiedotteessa.

Hän toivoo, että lähivuosina voitaisiin tehdä koko kirkkoa koskeva päätös asiassa.

– Epäselvässä väliajan tilanteessa Helsingin hiippakunnassa voidaan toimia sovintomallin hengessä. Tämä viesti on syytä kertoa myös niille seurakuntalaisille, jotka toivovat pappia juhlahetkeensä, Laajasalo sanoo.

Niin sanottu sovintomalli tarkoittaa sitä, että kirkko pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä ja vihkii tämän mukaisesti, mutta antaa mahdollisuuden kirkolliseen vihkimiseen myös samaa sukupuolta oleville pareille.

Piispoilla erimielisyyttä avioliittokäsityksessä

Kirkolliskokous pyysi toukokuussa 2018 piispainkokousta selvittämään vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi. Piispainkokous toteaa eilen torstaina antamassaan vastauksessa, että asiasta on erimielisyyttä.

Ratkaisuna avioliittokäsityksestä vallitsevaan erimielisyyteen piispat näkevät tilan, jossa kirkon jäsenet pystyvät elämään yhdessä erilaisten käsitysten kanssa.

Osalle piispoista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nykymalli on ainoa mahdollinen vaihtoehto: avioliitto on miehen ja naisen välinen, ja samaa sukupuolta olevien parien hengelliseen tarpeeseen vastataan rinnakkaisen toimituksen kautta.

Osa piispoista taas näkee samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen mahdollisena. He kannattavat joko kahden rinnakkaisen eli perinteisen ja sukupuolineutraalin avioliittokäsityksen olemassaoloa tai avioliittokäsityksen muuttamista sukupuolineutraaliksi ja vihkimiskäytännön muuttamista sen mukaisesti.

Enemmistö piispoista pitää kuitenkin toiseksi parhaana vaihtoehtona mallia, jossa kirkko pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä ja vihkii tämän mukaisesti mutta antaa mahdollisuuden kirkolliseen vihkimiseen myös samaa sukupuolta oleville pareille. Tätä Laajasalo kutsuu sovintomalliksi.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt