Tässä ovat suomalaisten mielestä luotettavimmat ammattiryhmät

Ammatteja kohtaan koettavaan luottamukseen vaikuttavat vastaajan ikä ja sukupuoli.

Suomalainen luottaa eniten palomieheen ja apteekkityöntekijään. Vähiten suomalainen luottaa puhelinmyyjään ja poliitikkoon. Asia käy ilmi Valittujen Palojen ja brittiläisen Wyman & Dillon -tutkimuslaitoksen kanssa tekemästä laajasta tutkimuksesta, jossa kysyttiin haastateltavien luottamusta eri ammattien edustajiin.

Suomalaisten mielestä luotettavimpia ammattilaisia ovat palomiehet, apteekin henkilöstö, lentäjät, käsityöläiset ja sairaanhoitajat. Palomieheen luottaa suuressa määrin tai melko paljon 98 prosenttia vastaajista, kun apteekin työntekijöillä ja lentäjillä vastaava luku on 96 prosenttia. Käsityöläisiin luottaa suuressa määrin tai melko paljon 95 prosenttia ja sairaanhoitajiin 93 prosenttia suomalaisista.

Myös lääkäri ja poliisi nauttivat Suomessa laajaa luottamusta. Kumpaankin ammattiryhmään luottaa suuressa määrin tai melko paljon 91 prosenttia vastaajista.

Vähiten yleisö luottaa puhelinmyyjään, johon sanoi luottavansa vain 6 prosenttia vastaajista. Poliitikkoihin luottaa 11 prosenttia vastaajista, kun vuotta aiemmin luku oli 10 prosenttia. Vuonna 2002 poliitikkoihin luotti vielä 13 prosenttia vastaajista.

Ammattien mielikuvaan vaikuttavat vastaajan ikä ja sukupuoli. Naiset suhtautuvat selvästi miehiä luottavaisemmin lakimieheen, matkanvälittäjään, asuntovälittäjään, sijoitusneuvojaan, ay-johtajaan, ammattilaisurheilijaan, toimittajaan ja taksinkuljettajaan. Mies luottaa sairaanhoitajaan ja armeijan upseeriin vahvemmin kuin nainen.

Tutkimus toteutettiin viime vuodenvaihteessa ja siihen vastasi Suomessa 1896 henkilöä. Kyselyn otos poimittiin asiakasrekisteristä, johon kuuluu noin 150 000 suomalaista. Tutkimuksen virhemarginaali on enintään 2,2 prosenttiyksikköä.

Heihin suomalaiset luottavat eniten (luottamusprosentti), suluissa tulos vuosi sitten:

1. Palomies 98 (97)

2. Apteekin henkilöstö 96 (97)

3. Lentäjä 96 (96)

4. Käsityöläinen 95 (95)

5. Sairaanhoitaja 93 (95)

Heihin suomalaiset luottavat vähiten (luottamusprosentti), suluissa tulos vuosi sitten:

1. Puhelinmyyjä 6 (6)

2. Poliitikko 11 (10)

3. Sijoitusneuvoja 27 (29)

4. Automyyjä 27 (25)

5. Ammattiyhdistysjohtaja 34 (33)

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt