Uusia uhkia naisten oikeuksille ja tasa-arvolle syntyy jatkuvasti. Lehtikuva / Jussi Nukari

Lenita Toivakka: Tasa-arvoa edistävä menestyy paremmin

Kirjoittajan mukaan paljon on saavutettu, kun katsoo tasa-arvohorisontissa taaksepäin.

Naisten päivä vaihtui jo arkeen, mutta työtä sukupuolten tasa-arvon puolesta on tehtävä joka päivä. Naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen ja tasa-arvotyö ovat kestävän kehityksen ytimessä.

Paljon on saavutettu, kun katsoo tasa-arvohorisontissa taaksepäin. Katseen on kuitenkin oltava tässä hetkessä ja tulevassa. Naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia, joiden vaaliminen ja edistäminen tuntuu olevan vuosi vuodelta yhä tärkeämpää. Uusia uhkia naisten oikeuksille ja tasa-arvolle syntyy jatkuvasti. Jo ennen vallitsevaa pandemiaa eri puolilla maailmaa vahvistui liikehdintä, jonka tavoitteena on heikentää naisten asemaa. Myös EU-maissa naisten oikeudet uhkaavat ottaa taka-askeleita.

Koronapandemian vuoksi naisiin kohdistuva väkivalta on kasvanut räjähdysmäisesti. Suomi on EU:n toiseksi väkivaltaisin maa naisille. Kodin seinien sisällä tapahtuva pahoinpitely on vakava ihmisoikeusrikkomus. Koronapandemian vuoksi käytössä olevat rajoitustoimet, koteihin sulkeutuminen ja perheiden heikentynyt taloustilanne, ovat lisänneet merkittävästi perhe- ja parisuhdeväkivallan riskiä kaikkialla maailmassa.

Olen saanut olla edistämässä naisten oikeuksia ja tekemässä työtä tasa- arvoisen arjen puolesta monissa tehtävissä politiikassa. Erityisellä lämmöllä muistelen aikaa Kokoomusnaisten johtotehtävissä. Yhdessä Henna Virkkusen ja tuhansien kokoomusnaisten kanssa teimme hartiavoimin kampanjoita ja aloitteita puuttuaksemme tasa-arvoa vääristäviin rakenteisiin yhteiskunnassamme. Nyt seuraan ilolla kokoomusnaisten ja nykyisen puheenjohtajan Saara-Sofia Sirenin aktiivista työtä tärkeiden arvojen ja periaatteiden puolesta. Politiikassa tarvitaan vahvoja tasa-arvon, monimuotoisuuden ja suvaitsevaisuuden puolustajia.

Tänään saan tehdä töitä YK-järjestössä suomalaisten yritysten kanssa kestävän kehityksen ja tasa-arvon edistämiseksi työelämässä. Yrityksillä on merkittävä rooli tasa-arvon edistämisessä. Monessa yrityksessä ymmärretään, että tasa-arvon edistäminen on järkevää ja kannattavaa liiketoimintaa. Yritykset voivat edistää sukupuolten tasa-arvoa monin tavoin. Työ on haasteellista, sillä työelämän eri toimialoille on juurtunut tasa-arvoa jarruttavia asenteita ja rakenteita.

Naisia tarvitaan yrityksissä joka tasolle, myös johtotehtäviin ja hallituksiin. Miehiä on rohkaistava kantamaan vastuunsa lastenkasvatuksesta ja käyttämään isyysvapaitaan. Seksuaaliseen häirintään ja kielenkäyttöön on puututtava jokaisessa yrityksessä.

Arvioiden mukaan sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen globaalissa talouselämässä kestää nykyvauhdilla yli 250 vuotta. Näin pitkään ei ole oikeudenmukaista eikä taloudellisesti järkevää odottaa. Yritysten työ tasa-arvon edistämiseksi on kannanotto laajemminkin yhteiskunnassa naisten oikeuksien puolesta. Tämä työ alkaa strategiasta ja ulottuu kaikkiin operatiivisiin, päivittäisiin toimiin. Vaikka tasa-arvon edistäminen lähtee omasta yrityksestä ja toiminnasta kotimaassa, samoin periaattein on edettävä kaikissa niissä maissa, joissa yrityksellä on toimintoja. Tasa-arvon toteutuminen on varmistettava myös toimitusketjussa.

Tutkimusten mukaan yritykset, joissa on tasa-arvoinen, kunnioittava ja turvallinen työilmapiiri, menestyvät paremmin ja ne ovat muita innovatiivisempia. Myös asiakkaat ovat tyytyväisempiä.

Jos mietit, miten tasa-arvoa voisi edistää työpaikallasi, tutustu näihin sivuihin.

Lenita Toivakka

Lenita Toivakka

Lenita Toivakka on Global Compact Network Finlandin pääsihteeri, entinen kansanedustaja ja ex-ministeri.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt