X
SULJE MAINOS
Hallitus esittää tartuntatautilain väliaikaisten säännösten voimassaoloon jatkoa. LEHTIKUVA/SILJA-RIIKKA SEPPÄLÄ

Tartuntatautilain väliaikaisten pykälien voimassaoloa jatketaan

Myös koronavilkkua ja koronapassia koskevaa sääntelyä ehdotetaan jatkettaviksi.

Hallitus esittää tartuntatautilain väliaikaisten säännösten voimassaoloon jatkoa pääosin entisellään ensi kesäkuun loppuun saakka.

Säännökset koskevat muun muassa terveysturvallista maahantuloa, tilojen ja toimintojen rajoittamista tartuntojen leviämisen estämiseksi sekä koronapassia.

Hallitus esittää myös jatkettavaksi ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaista rajoittamista ja valvontaa koskevien säännösten voimassaoloa.

Lisäksi jatkettaisiin henkilöliikenteessä ja muissa palveluissa noudatettavia erityisiä hygieniavelvoitteita ja toiminnan väliaikaista rajoittamista epidemiatilanteen sitä vaatiessa koskevien säännösten voimassaoloa.

Koronapassin käyttöä koskevaa sääntelyä tarkennettaisiin kohdentamalla käyttö koskemaan yleisötilaisuuden ja tilan koko aukioloaikaa.

Niin ikään hallitus esittää jatkettavaksi terveysturvallista maahantuloa koronapandemiatilanteessa koskevia säännöksiä.

Suomeen saapuvilta henkilöiltä edellytettäisiin edelleen joko luotettavaa todistusta kuuden kuukauden sisällä sairastetusta koronavirustaudista, saadusta hyväksyttävästä rokotussarjasta tai ennen Suomeen saapumista tehdystä negatiivisen tuloksen osoittavasta luotettavasta testistä.

Velvoite käydä testissä 72–120 tunnin kuluessa maahan saapumisesta koskisi heitä, joilla olisi testitodistus tai jotka kävisivät testissä Suomeen saavuttuaan tai jotka olisivat saaneet vain osittaisen rokotesarjan.

Eräitä henkilöryhmiä koskisi voimassa olevaan tapaan poikkeus, jonka mukaan heillä ei olisi velvollisuutta esittää todistusta tai osallistua koronatestiin, mutta maita ja alueita koskeva poikkeus ja valtioneuvoston asetuksenantovaltuus poistettaisiin.

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi uusi väliaikainen säännös kuntien velvollisuudesta myöntää EU:n digitaalinen koronarokotustodistus EU:n ulkopuolella rokotetuille. Rokotussarja olisi hyväksyttävä, jos se on toteutettu rokotevalmisteilla, joille Euroopan komissio on myöntänyt myyntiluvan tai jotka Maailman terveysjärjestö WHO on hyväksynyt hätäkäyttölistalleen.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi matkustajamäärien väliaikaista rajoittamista henkilöliikenteessä ja tilojen väliaikaista sulkemista koskevia säännöksiä. Säädetyistä viranomaisen päätöksenteon kriteereistä poistettaisiin koronavirustaudin ilmaantuvuus.

Säännöksen soveltaminen edellyttäisi, että tartuntaryppäät alueella ovat merkittäviä ja ne voisivat aiheuttaa riskin uusien tartuntojen laajaan leviämiseen alueella.

Laissa olisi edelleen säännös koronatestin laiminlyöntiä koskevasta rikkomuksesta ja säännös valtion korvausvelvollisuudesta kunnille ja kuntayhtymille todistusten tarkastamisesta ja koronatestauksesta aiheutuvista kustannuksista.

Myös virka-apua ja päätösten täytäntöönpanoa koskevien säännösten täsmennysten voimassaoloa aiotaan jatkaa.

Väliaikainen sääntely on tulossa voimaan ensi vuoden alussa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt