X
SULJE MAINOS
Lääkäri vastaanotolla terveysasemalla. LEHTIKUVA/HANNA MATIKAINEN

Tartuntatautilain halutaan kannustavan julkisia ja yksityisiä yhteistyöhön

Lääkäripalveluyritykset ry:n mukaan yksityisen sektorin kapasiteettia uhkaa jäädä hyödyntämättä rokotuksissa.

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) muistuttaa tartuntatautilain muutosesityksestä antamassaan lausunnossa, että yksityisiä terveyspalveluita tarvitaan myös poikkeusoloissa.

LPY:n mukaan hallituksen esitys tartuntatautilain muuttamisesta on sinänsä tarpeellinen ja kannatettava. Lakia sovellettaessa on kuitenkin tehtävä yhteistyötä yksityisen sektorin sote-palveluiden tuottajien kanssa.

LPY pitää meneillään olevaa koronakriisiä varoittavana esimerkkinä siitä, miten kriisin hoito vaikeutuu, kun ei ole olemassa riittäviä säännöksiä ja käytänteitä, jotka kannustavat ja velvoittavat julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita yhteistyöhön.

− Koronakriisin aikana yksityisen sektorin palveluntuottajat olisivat voineet ottaa hoidettavakseen osan kiireetöntä hoitoa tarvitsevista potilaista. Näin olisi hillitty hoitojonojen kasvua ja olisi vapautunut enemmän kapasiteettia koronapotilaiden hoitamiseen, toteaa LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen tiedotteessa.

Yksityisen sektorin toimijat tarjosivat jo kevättalvella apua myös virustestien tekemisessä ja kriisin aikana syntyneiden hoitojonojen purkamisessa.

− Yksityisten palveluntuottajien resurssien hyödyntäminen on ollut vähäistä koko koronakriisin ajan. Nyt näyttää siltä, että myös rokotusten osalta yksityisen sektorin kapasiteettia uhkaa jäädä merkittävästi hyödyntämättä, Partanen sanoo.

Yhteistyön perustuttava sopimuksiin

Yksityiset toimijat tuottavat julkisrahoitteisia palveluita sopimuksiin perustuen (esimerkiksi hankintasopimus tai sopimus palveluseteleillä tuotettavista palveluista).

LPY:n mielestä myös poikkeusolosuhteissa, esimerkiksi pandemian aikana, yksityisen sektorin toimijoiden hyödyntämisen täytyy perustua sopimuksiin, joko aiemmin tai pandemian aikana tehtyihin.

Jos varautuminen ei ole ollut etukäteen mahdollista, on julkisen sektorin järjestämisvastuullisen tahon pyrittävä LPY:n mukaan tekemään määräaikainen, tilapäinen sopimus palveluntuottajan/-tuottajien kanssa. Sopimuksessa määritellään hankittava palvelu ja siitä maksettava korvaus.

Yhdistys pitää tärkeänä, että jatkossa poikkeusolosuhteiden järjestelyihin varaudutaan etukäteen jo palvelusopimuksia tehtäessä.

LPY painottaa lausunnossaan sitä, että kaikkien tartuntatautilain mukaisten toimenpiteiden on kohdeltava yhdenvertaisesti sekä julkisen että yksityisen sektorin palveluntuottajia ja niiden asiakkaita. Kriisin hoitoon osallistumisesta palveluntuottajille aiheutuvat ylimääräiset kustannukset on korvattava täysimääräisesti.

− Valitettavasti koronakriisin aikana näin ei ole toimittu, Partanen toteaa.

 

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt