LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Tarkastusvirasto löysi kehitettävää valtion tutkimusrahoituksen hankkeista

Strategisen tutkimuksen neuvoston ja valtioneuvoston kanslian selvitys- ja tutkimustoiminnan myöntämän rahoituksen organisointia on arvioitu.

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV on arvioinut valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta eli niin sanottua TULA-uudistusta. Sen tavoitteena on muu muassa tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa ja vahvistaa monitieteistä, korkeatasoista ja yhteiskunnan kannalta relevanttia tutkimusta.

Uudistuksen kautta Suomen Akatemia ja valtioneuvoston kanslia rahoittavat päätöksentekoa tukevia tutkimushankkeita. VTV:n selvityksen mukaan nämä uudet tutkimusrahoituksen muodot on järjestetty valtioneuvoston antamien linjausten mukaisesti. Rahoittajat ja ministeriöt ovat ottaneet käyttöön uusia toimintatapoja, joiden kautta rahoitettujen hankkeiden tuloksia voidaan hyödyntää yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Arviossaan VTV tarkasteli strategisen tutkimuksen neuvoston STN:n ja valtioneuvoston kanslian selvitys- ja tutkimustoiminnan VN TEAS:n myöntämän rahoituksen organisointia.

STN- ja VN TEAS -rahoitus on VTV:n mukaan organisoitu valtioneuvoston TULA-periaatepäätöstä noudattaen. Rahoitusmuodoissa on otettu käyttöön uusia keinoja valita ja seurata rahoitettavia hankkeita ja hyödyntää niiden tuloksia. Uusia keinoja ovat vaikuttavuuskertomukset sekä hyödyntämis- ja viestintäsuunnitelmat, joiden kautta hankkeiden vaikuttavuutta edistetään jo prosessin kuluessa. VN TEAS -rahoitus on myös edistänyt hallinnonalojen välistä yhteistyötä.

Kehitettävääkin hankkeista kuitenkin VTV:n mielestä vielä löytyy.

– VN TEAS -rahoituksen sähköinen hankehallintajärjestelmä vähentäisi rahoituksen valmisteluun ja seurantaan liittyvää hallinnollista työtä ja sujuvoittaisi osaltaan hankeprosessin toteutusta, VTV:n ylitarkastaja Hannele Isola-Miettinen kertoo.

STN- ja VN TEAS -rahoitus poikkeavat muista tutkimusrahoitusmuodoista siten, että niillä katetaan tutkimushankkeiden kustannukset 100-prosenttisesti. VTV:n arvion mukaan STN- ja VN TEAS -rahoitusta saavien hankkeiden kokonaiskustannuksista yli kolmannes kohdistuu toiminnan yleiskustannuksiin kuten hallinto- tukipalvelu- ja tilakuluihin.

– Rahoittajien tulisi seurata tarkemmin ja läpinäkyvämmin tutkimushankkeiden kustannusrakennetta. Yleiskustannuksiin pitäisi kiinnittää huomiota, jos ne ovat poikkeuksellisen suuret yleiseen tasoon verrattuna. Lisäksi rahoituksen valmisteluun ja hakemiseen kuluvia resursseja olisi syytä seurata tarkoituksenmukaisella tavalla, Isola-Miettinen toteaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt