Näyttelijä Mikko Leppilampi puhui Tapahtumateollisuus ry:n mielenilmauksessa eduskuntatalolla 8. syyskuuta. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Tapahtumateollisuus vaatii korvauksia elinkeinon kieltämisestä

Toimialan elpymisestä on tehty esitys kokonaisratkaisuksi.

Tapahtumateollisuus vaatii hallitukselta ja eduskunnalta välittömiä toimia tapahtumiin kohdistuvista ja perustuslaillista elinkeinovapautta rikkovista viranomaisrajoituksista johtuvien menetysten korvaamiseksi.

Tapahtumateollisuus korostaa kannanotossaan ammattimaisten tapahtumatoimijoiden toimineen vastuullisesti läpi koko koronapandemian ja peräänkuuluttaa nyt samaa vastuunkantoa koko muulta yhteiskunnalta.

– Koronatilanne on muuttunut osissa maatamme hyvin vakavaksi, ja tämän vuoksi päättäjät sekä viranomaiset ovat halunneet välittää vahvan viestin siitä, että meidän kaikkien tulisi nyt toimia erityisen vastuullisesti. Tapahtumiin kohdistuvat voimakkaat rajoitukset ja kiellot ovat yksi keino viestin välittämiseen, mutta ne aiheuttavat samalla lisää vaurioita elinkeinolle, joka on jo valmiiksi kärsinyt koronasta eniten, toteaa Tapahtumateollisuus ry:n puheenjohtaja Pekka Timonen.

Hänen mukaansa ammattimaisesti järjestetyissä yleisötapahtumissa on toimittu viranomaisohjeiden mukaisesti, eikä koronatartuntoja ole yleisöjen keskuudessa syntynyt.

– Turvallisuuden varmistamiseksi toteutetut toimet ja peruuntuneet tapahtumat ovat heikentäneet alan kannattavuutta ja yritysten toimintaedellytyksiä jo maaliskuusta saakka. Me olemme koronapandemian aikana olleet yhteisen vastuun kantajia ja tulemme pandemian jälkeen kantamaan vastuuta myös Suomen talouskasvusta ja elpymisestä. Sitä ennen odotamme vastuunkantoa maamme ylimmiltä päättäjiltä, Timonen sanoo.

Tapahtumateollisuus on myös laatinut esityksen kokonaisratkaisusta tapahtumatoimialan elpymisen ja kasvun varmistamiseksi. Esitys on toimitettu hallituksen keskeisille ministereille ja ministeriöille tänään.

– Tapahtumateollisuus oli ennen koronaa nopeassa ja kannattavassa kasvussa oleva, vahvasti työvoimavaltainen ala. Nuo kasvun edellytykset ovat edelleen olemassa, kunhan nyt aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta huolehditaan. Olemme laatineet esityksemme alan kasvun ja innovaatioiden sekä koulutuksen ja tutkimuksen varmistamiseksi, järjestön edunvalvontajohtaja Kati Kuusisto listaa.

Tapahtumateollisuudessa toimii noin 3 200 yritystä ja toimialan kokonaisarvo on 2,35 miljardia euroa. Toimiala on ollut koronaepidemian vuoksi asetettujen voimakkaiden rajoitusten kohteena jo lähes yhdeksän kuukautta.

Toimialan kokonaisarvosta uhkaa kuluvana vuonna kadota jopa 1,8 miljardia euroa.

Alan työllistää 20 000 kokoaikaista ja 175 000 tilapäistä työntekijää. Tapahtumatoimialan välilliset vaikutukset ulottuvat myös laajasti useille muille toimialoille sekä kunta- ja aluetalouteen.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt