Valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöysti. LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN

Tapahtumateollisuus jätti kantelun

Oikeuskansleria pyydetään tutkimaan, onko eduskunnan päätöksenteko ollut perustuslain vastaista.

Tapahtumateollisuus ry pyytää oikeuskansleria tutkimaan, onko eduskunnan päätöksenteko ja tapahtumaelinkeinonharjoittajien kohtelu ollut perustuslain vastaista.

Yleisötilaisuuksien järjestämistä on rajoitettu tai kielletty viranomaisen toimesta yhtämittaisesti jo vuoden. Tapahtumaelinkeinon parissa toimii Suomessa 3 200 yritystä, joille ei ole osoitettu taloudellista kompensaatiota elinkeinonharjoittamisen kieltämisestä tai voimakkaasta rajoittamisesta.

Tapahtumateollisuuden edunvalvonnasta vastaava johtaja Kati Kuusisto toteaa, että elinkeinovapaus on perustuslaissa taattu oikeus.

– Samanaikaisesti kun eduskunta on säätänyt kompensaatioista muille toimialoille, joiden toimintaa on lakiin perustuen rajoitettu, on tapahtumaelinkeino ja yleisötilaisuuksiin kohdistuvien rajoitusten aiheuttamat mittavat menetykset jätetty huomioimatta. Tämä on merkittävä epäkohta, johon olemme nyt pyytäneet oikeuskansleria ottamaan kantaa, hän kertoo.

Kuusiston mukaan tapahtuma-alan kriisi on nyt pisteessä, jossa käynnissä on useiden yritysten alasajoja ja työntekijöiden irtisanomisia.

Tapahtumateollisuuden helmikuussa teettämän kyselyn mukaan lähes kymmenen prosentin alan yrityksistä toimintaedellytykset ovat päättymässä välittömästi.

– Olemme huolissamme siitä, kuinka suuriksi alan vauriot tulevat kasvamaan. Tapahtuma-rajoituksia voidaan alkaa purkamaan heti kun epidemiatilanne helpottaa. Tapahtumien palautuminen ja alan elpyminen tulee kuitenkin viivästymään, jos yritysten verkostosta puuttuu olennaisia toimijoita, ennakoi Kuusisto.

Hän toteaa, että vaarassa eivät ole pelkästään tapahtuma-alan yritykset ja työpaikat, vaan vauriot voivat kertaantua myös muilla tapahtumiin liitännäisillä toimialoilla.

– Näyttää siltä, että tapahtumiin liittyvää valtavaa elinkeinoa ja sen vaikutuksia ei ymmärretä yhteiskunnassamme riittävästi, sanoo Kuusisto.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt