Tanska on hyötynyt huomattavasti EU-jäsenyydestään

Tanskan elinkeinohallinnon tilaaman raportin mukaan tanskalainen perhe hyötyy lähes 10 000 euroa vuodessa EU:n sisämarkkinoista.

Tanskan elinkeino- ja kasvuministeriön elinkeinohallinto (Erhversstyrelsen) tilasi Højbjerre Brauer Schultz -konsulttitoimistolta tutkimuksen sisämarkkinoiden vaikutuksesta Tanskalle.

Analyysistä selviää, että Tanskan osallistuminen Euroopan unionin sisämarkkinoille vuodesta 1993 lähtien on tuonut tanskalaisille merkittävää taloudellista hyötyä.

Analyysin mukaan Tanskan bruttokansantuote on viisi prosenttia korkeammalla tasolla kuin se olisi ollut, jos Tanska ei olisi liittynyt sisämarkkinoihin. Perhekohtaisesti sisämarkkinoihin osallistuminen on tarkoittanut 65 000 kruunua eli noin 8 750 euroa suurempia vuosituloja.

Vertailu on tehty suhteessa oletukseen, että Tanskan kauppasuhteet muihin maihin olisi määrännyt WTO:n sopimus.

Analyysin mukaan 578 000 tanskalaista työpaikkaa liittyi EU:n sisämarkkina-alueille tapahtuvaan vientiin eli 21 prosenttia kaikista työpaikoista.

Ylivoimainen enemmistö tanskalaisista haluaa maan pysyvän EU:n jäseninä. Vain 18 prosenttia tanskalaisista toivoi EU-eroa Copenhagen Postin kyselyssä, kun 67 prosenttia tanskalaisista halusi Tanskan pysyvän EU:n jäsenenä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt