16 prosenttia osa-aikatyötä tekevistä palkansaajista teki samanaikaisesti useampaa työtä. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Näin paljon on Suomen yleisin palkka

2 600–2 699 euroa ansaitseviin kuuluvat muun muassa sairaanhoitajat ja pankkitoimihenkilöt.

Työ- ja virkasuhteiden yleisin kokonaisansio oli viime vuonna 2600 euroa kuukaudessa. Bruttomääräisessä luvussa on mukana perus- ja taulukkopalkkojen lisäksi ylityöansiot, luontoisedut ja muut palkanlisät.

Tilastokeskuksen palkkarakennetilastojen mukaan tyypillisiä ammatteja tässä luokassa olivat sairaanhoitajat, sosiaalialan hoitajan, kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat sekä pankki- ja muut toimihenkilöt.

Työ- ja virkasuhteiden palkkamediaani oli viime vuonna 2816 euroa. Toisin sanoen 50 prosentissa työpaikoista tienattiin enemmän ja 50 prosentissa vähemmän. Kokonaisansioiden keskiarvo oli 3087 euroa kuukaudessa. Suurimmat kokonaisansiot nostavat keskiarvoa, joten 60 prosentissa työ- ja virkasuhteista kuukausiansio oli tätä pienempi.

Osa-aikaisissa työsuhteissa ansaittiin tyypillisesti 1400-1499 euroa kuukaudessa. 16 prosenttia osa-aikatyötä tekevistä palkansaajista työskenteli useammassa kuin yhdessä työ- tai virkasuhteessa tai yrittäjänä.

Yksittäisistä ammateista osa-aikatyö oli yleisintä sanomalehtien jakajilla, läheteillä, pikaruokatyöntekijöillä, tarjoilijoilla ja myyntityöntekijöillä. Pikaruokatyöntekijöistä 83 prosenttia ja tarjoilijoista 64 prosenttia työskenteli viime vuonna osa-aikaisesti.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt