Meriliikenteen hiilidioksidipäästöjä on tarkoitus vähentää 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 2008 tasoon. LEHTIKUVA / HANDOUT / ARCTIA

Talvimerenkulku huomioitava, kun päästötoimista sovitaan

Varustamoiden mukaan talvikuljetuksista riippuvaisten maiden kilpailuasema voi muuten heikentyä.

YK:n kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n ympäristönsuojelukomitea MEPC kokoontui kuluneella viikolla ensimmäistä kertaa videoyhteyksien välityksellä etäkokouksena, kertoo Suomen Varustamot ry.

Kokouksessa päätettiin lyhyen aikavälin toimenpiteistä, joilla kansainvälisen merenkulun hiilidioksidipäästöjä vähennetään. Uudet toimenpiteet ovat yhdistelmä teknisiä ja operatiivisia menetelmiä alusten hiili-intensiteetin vähentämiseksi.

– Hienoa että löytyi ratkaisu, johon jäsenvaltiot sitoutuvat. Edessä on kuitenkin vielä valtava työmäärä ja määräyksen yksityiskohdista sopiminen ennen seuraavaa MEPC.76 kokousta kesäkuussa 2021, jolloin määräys on tarkoitus vahvistaa, kertoo Suomen Varustamot ry:n erityisasiantuntija Mats Björkendahl tiedotteessa.

Alustavan strategian mukaan kansainvälisen meriliikenteen hiilidioksidipäästöjä vähennettäisiin 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 2008 tasoon. Tämän jälkeen jatketaan hiilidioksidipäästöjen asteittaiseen täydelliseen poistamiseen.

Varustamot ry:n mukaan Suomen kannalta on olennaista, että myös talvimerenkulku ja sen mukana tuomat eritysvaatimukset muun muassa jäävahvisteisista aluksista huomioidaan yleissopimuksen toimenpidemääräyksessä.

– Muuten jäsenmaat, jotka ovat riippuvaisia toimivista merikuljetuksista myös talvisin, saattavat nähdä kilpailuasemansa heikentyvän globaaleilla markkinoilla, varoittaa Björkendahl.

MEPC 75 kokouksessa käsiteltiin lisäksi kansanvälisten varustamojärjestöjen esitystä tutkimus- ja kehitysrahastosta. Rahaston pääoma kerättäisiin varustamoilta perimällä maailmanlaajuisesti pakollista päästömaksua polttoaineen kulutuksen perusteella.
Esitystä ei hyväksytty sellaisenaan, ja teollisuus joutuu arvioimaan millä tavalla esitystä voidaan parantaa.

– Nyt tarvitaan kipeästi T&K-panostuksia uuteen teknologiaan. Koko merenkulkuala etsii kuumeisesti ratkaisuja hiilettömään merenkulkuun. Vaikka pakollinen päästömaksu on ymmärrettävästi hankala pala purtavaksi, rahasto olisi erittäin tervetullut avaus uusien innovaatioiden kirittämiseksi, arvioi Suomen Varustamot ry:n toimitusjohtaja Tiina Tuurnala. .

Kokouksessa päätettiin myös raskaan polttoöljyn käytön kieltämisestä arktisilla merialueilla.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt