Ilmalämpöpumpun säätöä. LEHTIKUVA / SARI GUSTAFSSON

Taloyhtiöt hakevat säästöjä lämmitykseen lämpöpumpuilla

Motivan selvityksen mukaan taloyhtiöt investoivat lämpöpumpuuihin säästääkseen energiakustannuksia sekä nostaakseen kiinteistön jälleenmyyntiarvoa.

Motiva on selvittänyt laajalla kyselyllä taloyhtiöiden kokemuksia ja tietoja lämpöpumppuinvestoinneista. Yleisimmät syyt investointeihin olivat energian ja kustannusten säästö sekä kiinteistön jälleenmyyntiarvon kasvattaminen. Kolme neljäsosaa vastaajista, joiden taloyhtiöissä oli tehty lämpöpumppuinvestointi, arvioi sen nostaneen kiinteistön arvoa. Noin puolet totesi lämpöpumppuinvestoinnin laskeneen myös yhtiövastiketta.

Kesällä toteutettuun kyselyyn saatiin kaikkiaan 343 vastausta taloyhtiöiden puheenjohtajilta, hallituksen jäseniltä sekä taloyhtiöiden asukkailta. Viiteenkymmeneen taloyhtiöön oli jo asennettu jonkinlaisia lämpöpumppuja, yleensä kyseessä oli maalämpö- tai ilmalämpöpumppu.

Kustannussäästöjen lisäksi investointipäätöksissä olivat painaneet ympäristösyyt sekä mahdollisuus jäähdytykseen.

– Lämpöpumppuhankinnan avulla säästöjä energiankustannuksissa kertyy todennäköisesti kaikissa eri lämmitysvaihtoehdoissa, mutta energiantuotannon hiilidioksidipäästöjen ja ympäristövaikutusten näkökulmasta lämpöpumppuinvestointi on mielekkäin sähkö- ja öljylämmityskohteissa, asiantuntija Sami Seuna Motivasta kertoo tiedotteessa.

Hankinta-asiaa olivat yleensä edistäneet hallituksen jäsenet. Isännöitsijät olivat olleet aktiivisia noin puolessa kohteista. Reilu kolmannes vastaajista koki, että isännöitsijältä ei oltu saatu riittävästi tietoa hankinnan tueksi.

– Hyvä isännöitsijä on kiinnostunut kiinteistöjen energiansäästömahdollisuuksista. Toivoisin, että asukkaat myös odottaisivat isännöitsijöiltä aktiivisempaa roolia energia-asioissa, Seuna toteaa.

Vain alle puolet vastaajista kertoi, että hankkeessa oli tehty kattava esisuunnittelu. Hankintakonsulttia oli käyttänyt vain alle kolmannes.

Kiinteistöliiton energia- ja ilmastoasioiden johtava asiantuntija Petri Pylsy kuitenkin suosittelee käyttämään puolueetonta asiantuntijaa alusta alkaen.

– Puolueettoman asiantuntijan voimin tehtävä hankesuunnittelu on taloyhtiön etu. Onnistuneella hankesuunnittelulla vältetään virheinvestoinnit ja taloyhtiö on itse ohjaamassa hanketta haluttuun suuntaan, Pylsy sanoo.

Hankinnan vaikeimpana osa-alueena kyselyn vastaajat mainitsivat muun muassa tarjousten vertailun, todellisen kannattavuuden selvittämisen, tiedon hankinnan, oikean järjestelmän valinta kohteeseen ja muiden asukkaiden vakuuttamisen säästöistä.

Useita mainintoja tuli myös suunnittelijan käytön tarpeellisuudesta, jotta omaan taloyhtiöön soveltuva lämpöpumppujärjestelmä löytyy ja se osattaisiin mitoittaa oikein.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt