Taloyhtiöiden asukkaille pelastussuunnitelma on arvoitus

Suurin osa kerros- ja rivitaloasujista ilmoittaa, että ei ole perehtynyt taloaan koskevaan pelastussuunnitelmaan.

Tämä ilmenee Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tekemästä tutkimuksesta. Kyselyssä selvitettiin väestön turvallisuustaitoja ja käsityksiä omatoimisesta varautumisesta.

Tulosten valossa vaikuttaa siltä, että pelastussuunnitelma on edelleen vieras suomalaisille ja tiedottaminen on puutteellista. Suurin osa kerrostaloasujista (66 %) ja rivitaloasujista (61 %) ilmoittaa, että ei ole perehtynyt taloaan koskevaan pelastussuunnitelmaan.

– Käytännössä kaikki kerrostaloasukkaat kuuluvat pelastussuunnittelun piiriin, ja laki velvoittaa tiedottamaan asukkaille suunnitelmasta. Tulos osoittaa, että pelastussuunnittelujärjestelmässä on edelleen paljon parannettavaa ja järjestelmän toimivuutta tulisi tutkia, SPEK:n tutkija Heikki Laurikainen sanoo tiedotteessaan.

Pelastuslain mukaan pelastussuunnitelma laaditaan rakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Tämä tarkoittaa sitä, että suuri osa kerros- ja rivitaloista kuuluu suunnittelun piiriin. SPEK:n arvioiden mukaan pelastussuunnittelu koskee noin 2,5 miljoonaa suomalaista.

Valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta sanotaan, että pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asukkaille.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön teettämässä tutkimuksessa haastateltiin tuhatta manner-Suomessa asuvaa, ja tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Suomen Kyselytutkimus Oy keräsi tutkimusaineiston maalis- ja huhtikuussa vuonna 2015.

Kommentit