X
SULJE MAINOS
Koronan vuoksi sorvattu elpymisvälinekokonaisuuden nettovaikutus Suomen taloudelle voi olla kielteinen, koska väline elvyttää Etelä- ja Itä-Eurooppaa Länsi- ja Pohjois-Euroopan kustannuksella. (Kuva: Shutterstock)

Taloustieteilijä HS:lle: Elpymispaketti ei ole Suomen etu

Taloustieteen tohtorin mukaan EU:n elpymispaketilla voi onnistuessaankin olla kielteinen vaikutus Suomen talouteen.

Helsingin yliopiston yliopistonlehtorina työskentelevä taloustieteen tohtori Juha Tervala toi kantansa esiin eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kuulemisessa. Valiokunta käsittelee hallituksen selontekoa Suomen kestävän kasvun ohjelmasta, jossa hahmotellaan elpymisvälineestä tulevien avustusten käyttökohteita.

– Elpymisvälinekokonaisuuden nettovaikutus Suomen taloudelle voi olla kielteinen, koska väline elvyttää Etelä- ja Itä-Eurooppaa Länsi- ja Pohjois-Euroopan kustannuksella. Muutosehdotus: kirjataan, että elpymisvälinekokonaisuudella ei välttämättä ole myönteistä vaikutusta Suomen taloudelle, vaikka pyritään käyttämään elpymisvälineen rahat mahdollisimman järkevästi, Tervala esitti lausunnossaan valiokunnalle Helsingin Sanomien mukaan.

Tämänhetkisen arvion mukaan Suomi saa elpymispaketista avustuksia noin 2,7 miljardia euroa vuosina 2021–2023 ja maksaa paketista 6,6 miljardia euroa vuosina 2028–2058.

Hallituspuolueet ovat perustelleet paketin hyötyjä Suomelle sillä, että esimerkiksi Etelä-Euroopan nettosaajamaiden elvyttäminen on tärkeää myös Suomen viennille. Tervalan mukaan tutkimuskirjallisuus ei tue tätä ajatusta.

– Tulonsiirrot heikentävät kysyntää EU:n rikkaissa maissa, kuten Saksassa ja Ruotsissa, jotka ovat Suomen viennin kannalta tärkeitä, ja lisäävät kysyntää matalamman tulotason maissa, jotka eivät ole Suomen viennin kannalta tärkeitä. Tulonsiirrot tuskin edistävät Suomen vientiä, Tervala arvioi valtiovarainvaliokunnalle.

Elpymispaketti paketti saattaakin hänen mukaansa heikentää sekä Suomen julkisen talouden tasapainoa että talouskasvua: Suomi maksaa paketin kustannuksia tulevina vuosikymmeninä korkeampina jäsenmaksuina, jotka voivat edellyttää esimerkiksi veronkiristyksiä ja näin heikentää kotimaista kysyntää.

Tervala painottaa, ettei elpymispaketin vaikutusten arviointi ole Suomen EU-jäsenyyden arvostelua. Pääsy EU:n sisämarkkinoille hyödyttää hänen mukaansa Suomea taloudellisesti joka vuosi selvästi enemmän kuin elpymispakettiin osallistuminen Suomelle maksaa.

– Julkisessa keskustelussa olisi mielestäni silti hyvä avoimesti myöntää, että itse elpymispaketti ei ole Suomen etu, Tervala sanoo HS:lle.

Myös taloustieteilijä Vesa Vihriälä on Tervalan kanssa samaa mieltä siitä, ettei elpymispaketista lähtökohtaisesti ole suurta hyötyä Suomen viennille.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt