Kotitalouksien kulutuksen lisäksi nettovienti ja julkinen kysyntä tukevat talouskasvua tänä vuonna. LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN

Talouskasvu vauhdittuu loppuvuonna

LähiTapiolan mukaan kotitalouksien varallisuus on kasvanut yli 4000 euroa vuodessa.

Suomalaiskotitalouksien varallisuus kasvoi sijoitustuottojen ansiosta hyvin viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. LähiTapiola Varainhoidon laskeman kotitalouksien varallisuusindeksin mukaan kotitalouksien varallisuus kasvoi 1,8 prosenttia viime vuoden lopulla koko maassa.

Koko vuonna kotitalouksien varallisuus tuotti 2,3 prosenttia, mikä on toiseksi paras liukuvan vuoden tuotto indeksin historiassa. Laskemassa kotitalouksien varallisuusindeksissä ovat mukana kotitalouksien omistamat omat asunnot, talletukset, rahastot sekä pörssiosakkeet. Varallisuusindeksin seuraamat varat kattavat keskimäärin 67 prosenttia kotitalouksien koko varallisuudesta.

– Kotitalouksien varallisuuden tuottoindeksi kertoo markkinavoimien vaikutuksen varallisuuden kehitykseen. Varallisuuden keskittyminen pääasiassa omaan kotiin johtaa siihen, että oman talouden toimintaympäristö voi paikallisesti olla hyvin erilainen kuin koko maassa keskimäärin, LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro sanoo.

Sijoitusten kurssinousut kasvattaneet varallisuutta

Kotitalouksien varallisuuden kasvussa on kuitenkin selviä alueellisia eroja. Pääkaupunkiseudulla varallisuus on kasvanut selvästi muuta maata enemmän nousseiden asuntohintojen sekä suuremman rahoitusvarallisuuden määrän ansiosta.

– Iso osa varallisuuden kehityksestä selittyy asuntohintojen kehityksellä. Viimeisimmän vuoden aikana isoimmat arvonnousut on koettu Pääkaupunkiseudun omakotitaloissa, mitä koronakriisin kotipainotteiset käyttäytymismuutokset ovat myös tukeneet. Omakotitalot ovat kuitenkin aiemminkin käyttäytyneet hyvin syklisesti, joten arvonnousun jatkumiseen ei voi tuudittautua, Nummiaro sanoo.

Nummiaron mukaan koko maassa oman asunnon arvo on laskenut neljässä vuodessa noin 500 euroa kotitaloutta kohden. Samanaikaisesti rahoitusvarallisuus eli käytännössä pörssiosakkeet ja rahastot ovat tuottaneet noin 7 100 euroa kotitaloutta kohden.

Näin varallisuus yhteensä on markkinavoimien vuoksi kasvanut noin 6 600 euroa kotitaloutta kohden. Vuodessa keskimääräisen suomalaiskotitalouden kyseisten varallisuuserien tuotto on ollut yhteensä runsaat 4 000 euroa.

Kotitaloudet, nettovienti ja julkinen kysyntä tukevat talouskasvua

LähiTapiolan ennusteen mukaan Suomen kuluvan vuoden talouskasvu yltää 2,6 prosenttiin. Ensi vuonna talous kasvaa mukaan 2,3 prosenttia ja vuonna 2023 1,2 prosenttia.

– Vielä talvella olemme rajoitusten ja itsesuojelun armoilla, mutta kevät ja rokotukset rohkaisevat täyttämään patoutuneita kulutustarpeita, Nummiaro sanoo.

– Kotitalouksien kulutuksen lisäksi nettovienti ja julkinen kysyntä tukevat talouskasvua vuonna 2021, mutta investoinnit ehtivät talkoisiin vasta seuraavana vuonna.

Nummiaro uskoo, että Suomen talous palaa edelliseen huippuunsa kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Finanssikriisin jälkeen Suomen taloudelta kesti kymmenen vuotta ennen kuin se saavutti finanssikriisiä edeltäneen tason. Taloudelta kestäisi näin huomattavasti lyhyempi aika toipua koronakriisistä, mutta epävarmuus on yhä suuri.

Talouden toipumisessa kotitalouksilla on iso rooli, mutta koronakriisi ei ole kohdellut kotitalouksia tasapuolisesti. Osalla velkaongelmat ovat kärjistyneet, vaikka kokonaisuudessaan kotitalouksilla on jäänyt rahaa ennätyspaljon säästöön.

LähiTapiolan ennusteen mukaan työttömyysaste laskee tänä vuonna alle kahdeksan prosentin.
Inflaation LähiTapiola odottaa normalisoituvan 1,2 prosenttiin tänä vuonna.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt