Kuokkalan koulun oppilaat harrastavat taukojumppaa musiikkiluokassa Jyväskylässä 2014. LEHTIKUVA / JUHA SORRI

Talousajattelu hankaloittaa koulussa musiikkikasvatusta

Tutkimuksen mukaan musiikin merkitystä on vaikea pelkistää talouden mittareilla mitattavaksi.

Musiikkikasvatuksen toimintaedellytysten hankaloitumista koulussa selittää tuoreen väitöstutkimuksen mukaan ekonomistinen koulutusajattelu.

– Koulussa opiskelu hahmotetaan ensisijaisesti taloudellisen toimeliaisuuden, työelämävalmiuksien ja talouskasvun näkökulmasta, tutkimuksen tekijä Timo Kovanen kertoo Jyväskylän yliopiston tiedotteessa.

Kovanen on selvittänyt, millaisen koulutuspoliittisen logiikan varassa koulusta ja musiikkikasvatuksesta puhutaan 2000-luvun opetussuunnitelmauudistusten yhteydessä. Kovasen analyysin mukaan koulutuspuhe korostaa suoriutumista niin kutsutuissa ydinoppiaineissa, mikä johtaa niiden painottamiseen opetusohjelmassa.

– Koulutuspuhe ammentaa näkökulmansa ylikansallisista koulutuspoliittisista malleista. Kilpailu ja toiminnan tulosten mitattavuus kehystävät koulun toimintaa, jolloin ohjausmekanismit ajavat musiikkikasvatuksen ja taideaineet helposti katveeseen, Kovanen selittää.

Musiikkikasvatuksen kannalta koulutuksen vallankäytön ja hallinnan mekanismit ovat ristiriitaisia ja liian yksinkertaistavia. Niissä jätetään herkästi huomioimatta musiikin positiiviset vaikutukset myös tulevaisuuden työelämään ja taloudelliseen kasvuun.

– Musiikin opiskelu kehittää yhdessä toimimista, luovaa ongelmanratkaisukykyä ja vuorovaikutustaitoja. Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä taitoja työelämässä. Laadukas musiikkikasvatus, joka perustuu musiikilliseen toimintaan ja tarjoaa sopivan tasoisia haasteita, vahvistaa pystyvyyden ja toimijuuden kokemusta, Kovanen kertoo.

Kovanen kuitenkin muistuttaa, etteivät musiikin kaikkein tärkeimmät merkitykset pelkisty talouden mittareilla mitattaviksi.

– Musiikillisessa toiminnassa syntyvät merkitykselliset kokemukset hitsaavat ihmisiä yhteen, kehittävät kuvittelukykyä ja antavat yksilölle rakennusaineita minuuden muotoutumiseen. Toivoisinkin, että tutkimukseni tuloksia hyödynnettäisiin, kun keskustellaan koulutuksesta ja musiikkikasvatuksen roolista yleissivistävässä koulussa. Musiikilla on väliä, Kovanen painottaa.

Timo Kovasen musiikkikasvatuksen väitöskirja Musiikkikasvatus ja markkinanhallinta tarkastetaan 31. elokuuta Jyväskylän yliopistossa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt