”Talous ei kasva palveluita kurittamalla”

Kaupan liiton ennusteen mukaan kauppa kääntyy laskuun tänä vuonna. Ensi vuodesta käännytään hitaaseen kasvuun.

Kaupan alalla yritysten määrä on pysynyt viime vuodet hyvin vakaana. Alkuvuonna kauppojen määrä kuitenkin romahti, sillä tammi-huhtikuussa kaupan alalta hävisi yrityksiä lähes 13 prosenttia. Suurin kato on käynyt erikoiskaupassa.

– Yksityisen kulutuksen hiipuminen näkyy kauppojen määrän vähenemisenä. Lisäksi ulkomainen verkkokauppa on syönyt etenkin pieniä erikoiskauppoja. Tästä kehityksestä on varoitettu jo kauan, ja nyt se näyttää toteutuvan, Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja sanoo.

Koko kauppa kääntyi viime vuonna miinukselle, mutta vähittäiskaupan volyymi kasvoi edelleen prosentin. Kauppa onkin pitänyt kasvua yllä Suomessa.

– Taantuva kansantalous ja työllisten määrän pieneneminen eivät kuitenkaan enää anna edellytyksiä kaupan kasvulle. Kauppaa on myös kuritettu jo pitkään kiristyvällä verotuksella, Kurjenoja huomauttaa.

Neljä prosenttia pudotusta

Kaupan liiton ennusteen mukaan koko kaupan liikevaihdon volyymi, eli hintavaihteluista puhdistettu liikevaihto, pienenee tänä vuonna noin neljä prosenttia. Vähittäiskaupassa volyymi supistuu prosentilla ja tukkukaupassa neljä prosenttia. Autokaupassa pudotus on suurin, vaikka autokaupan kehitys tasaantuukin loppuvuodesta.

Ensi vuonna koko kauppa kääntyy Kaupan liiton mukaan hitaaseen, alle parin prosentin kasvuun, mutta vähittäiskaupassa kasvu jää puoleen prosenttiin.

Synkät ajat näkyvät myös yksityisen sektorin suurimman työllistäjän työllisyydessä. Hidas myynnin kehitys ei nimittäin riitä pitämään kaupan työllisyyttä viime vuosien tasolla. Tänä vuonna koko toimialan työllisyys pienenee kaksi prosenttia. Ensi vuonna työllisyyden ennustetaan pysyttelevän vuosien 2009–2010 tasolla.

Kurjenojan mukaan kaupan kannalta harjoitettu talouspolitiikka on ollut epäonnista: matalalla korkotasolla on kannustettu kotitalouksia velkaantumaan ja veropolitiikalla on leikattu ostovoimaa.

– Kansantalous ja vienti eivät kasva yksityistä kulutusta kurittamalla. Talouspolitiikalla on rangaistu kauppaa ja palveluja. Päättäjien olisi hyvä ymmärtää, ettei poliittisilla päätöksillä luoda kasvua, mutta kasvun edellytykset niillä voidaan tuhota, Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala varoittaa.

Investoinnit uhkaavat supistua

Kauppa kasvatti investointejaan vielä viime vuonna ja loi kysyntää muille toimialoille. Viime vuonna kaupan kiinteähintaiset investoinnit olivat viisi prosenttia suuremmat kuin vuonna 2008. Teollisuuden investoinnit supistuivat samaan aikaan 12 prosenttia.

– Valitettavasti jäsenyrityksille tekemämme investointitiedustelun perusteella kaupan investoinnit ovat nyt supistumassa eikä kasvua ole luvassa ensi vuodellekaan. Investointien supistumisella on ikäviä vaikutuksia myös muille toimialoille, sillä kauppa on elinkeinoelämän toiseksi suurin investoija ja suurin investoija rakentamisessa ja kuljetusvälineissä, Kurjenoja sanoo.

Kaupan investointien vähentymiseen vaikuttaa eniten kysynnän heikkeneminen. Myös rahoituksen kallistuminen ja sen saamisen vaikeutuminen pienentävät kaupan investointeja.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt