Rakennustyömaa Vantaan Kivistössä. LEHTIKUVA / AKU HÄYRYNEN

Talouden tasapainottamiselle vahvaa tukea

Valtion velkaantuminen ja työllisyystilanne huolettavat monia kyselyssä.

Suomalaiset edellyttävät hallitukselta ensisijaisesti vastuullista talouspolitiikkaa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kyselyssä 43 prosenttia vastaajista totesi, että maan hallituksen tärkein tavoite seuraavan neljän vuoden aikana on työllisyysasteen parantaminen 75 prosenttiin.

Alijäämäiset budjetit ja valtion velkaantuminen huolettavat monia, sillä toisella sijalla (41 prosenttia) oli Suomen talouden tasapainottaminen.

Seuraavaksi tärkeimpinä mainittiin pienimpien eläkkeiden korottaminen (32 prosenttia), ilmastonmuutoksen torjunta (29 prosenttia) ja perusturvan tason nostaminen (26 prosenttia).

Myös sosiaaliturvauudistus nousi esiin neljäsosassa vastauksia.

20 prosenttia toivoi hallitukselta lisäpanostuksia perustienpitoon ja 19 prosenttia luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Maatalouden tukemisen mainitsi 16 prosenttia vastaajista.

Maakunnat eivät innosta

Monet paljon julkisuutta saaneet aiheet eivät saaneet juurikaan mainintoja kyselyssä. Esimerkiksi vain kolme prosenttia arvioi maakuntien perustamisen tärkeimpien hankkeiden joukkoon.

Vähemmän tärkeiksi koettiin myös nopeat raideyhteydet (6 prosenttia) ja kehitysyhteistyön määrärahojen korottaminen (3 prosenttia).

EK:n ajankohtaistutkimukseen vastasi syyskuun aikana yhteensä 2008 henkilöä.

Kyselyyn osallistuneille esitettiin ensimmäisessä vaiheessa laaja joukko tavoitteita, joista valittiin neljä tärkeintä kohdetta. Seuraavassa vaiheessa vastaaja valitsi vielä näistä tärkeimmän.

Suurimmiksi huolenaiheiksi suomalaisessa yhteiskunnassa mainittiin rikollisuus ja häiriökäyttäytyminen (33 prosenttia). 31 prosenttia nosti esiin piittaamattomuuden vanhuksista ja 27 prosenttia maahanmuuttajien liiallisen määrän.

26 prosenttia koki ilmastonmuutoksen suurimmaksi huolenaiheeksi.

Kun vastaajia kehotettiin valitsemaan neljän joukosta kaikkein eniten huolestuttava asia, kärkeen nousivat liiallinen maahanmuutto (12 prosenttia) ja ilmastonmuutos (10 prosenttia). Rikollisuus oli kolmannella sijalla 9 prosentilla.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt