Opetustunti menossa Leppävirran lukiossa 2014. LEHTIKUVA / TIMO HARTIKAINEN

Talouden opetukselle koulussa kannatusta

Aluksi voitaisiin Pörssisäätiön mielestä kehittää talousopintoja toiselle asteelle.

Pörssisäätiön toukokuussa teettämässä kyselyssä neljä viidesosaa vastaajista oli sitä mieltä, että talouden tulisi olla kaikille pakollinen oppiaine peruskoulussa.

Pörssisäätiön toimitusjohtajan Sari Lounasmeren mukaan kysely osoittaa, että suomalaiset ovat poikkeuksellisen yksimielisiä tarpeesta lisätä koulujen talousopetusta.

– Ensimmäinen askel voisi olla yhteisten talousopintojen kehittäminen toiselle asteelle nyt, kun oppivelvollisuusikää nostetaan, hän ehdottaa säätiön tiedotteessa.

Taloutta oppiaineeksi haluavista puolet olisi valmis ottamaan tarvittavat tunnit uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta. Joka neljäs vähentäisi ruotsin tunteja ja lähes joka viides kuvataiteen opetusta.

Sen sijaan vain alle viisi prosenttia olisi talousopetuksen takia halukas vähentämään englannin, äidinkielen, maantiedon, biologian, matematiikan, terveystiedon tai liikunnan opetusta.

Tärkeimpinä taloustaitoina vastaajat pitivät arjen rahankäyttöä, säästämistä ja sijoittamista sekä kestävää kuluttamista.

Tutkimuksen on toteuttanut Pörssisäätiön toimeksiannosta Tietoykkönen Oy. Siihen vastasi toukokuussa 1 000 suomalaista.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt