Kuluttajien varovaisuuden ja säästäväisyyden arvioidaan olevan lisääntymässä. Kuvassa jouluhumua Kampin kauppakeskuksessa Helsingissä. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Talouden kasvun ennustetaan hidastuvan selvästi

Uutta taantumaa ei vielä ole näkyvissä, mutta työllisyyden odotetaan paranevan enää vain hieman.

Säästöpankin suhdannekatsauksessa ennustetaan Suomen talouskasvun hidastuvan odotettua enemmän jo tänä vuonna. Hidastuminen jatkuu kahtena seuraavan vuonna.

– Odotamme nyt bruttokansantuotteen kasvun jäävän 2,3 prosenttiin, mikä on selvä pudotus edellisestä ennusteesta eli 2,8 prosentin kasvuvauhdista, kertoo Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Timo Vesala tiedotteessa.

Ensi vuonna talouskasvu hidastuu ennusteen mukaan 1,4 prosenttiin ja vuonna 2020 edelleen 1,2 prosenttiin.

Hän perustelee näkemystään viennin sekä investointien heikolla kehityksellä ja rakentamisen sekä asuntokaupan synkentyvillä näkymillä. Lisäksi maailmantalouden kasvu on hänen mukaansa selvästi hidastumassa.

Bruttokansantuotteen kasvu on katsauksen mukaan ollut vielä toistaiseksi kohtuullista, mutta varsinkin vuoden kolmannella neljänneksellä kasvu oli puhtaasti varastojen kertymisen varassa.

– Varastojen kasvu ennakoi toisinaan kasvun piristymistä tulevaisuudessa. Toisaalta varastot voivat myös kasvaa, koska loppukysynnän jäähtyminen on päässyt yllättämään. Nyt kun kasvuhuippu on ylitetty, jälkimmäinen selitys vaikuttaa luontevammalta, Vesala arvioi.

Uutta taantumaa ei kuitenkaan hänen mielestään vielä näkyvissä. Toisaalta ennuste on hänen mukaansa laadittu olettaen, että kysyntätekijöiden trendi ole vielä yhtä voimakkaasti heikentynyt.

– Tässä piilee myös ennusteemme keskeinen riski: on mahdollista, että talouden käänne huonompaan onkin ollut jyrkempi kuin ennusteen lähtöoletuksissa on arvioitu, Vesala varoittaa.

Talouden näkymien heikkenemisen vuoksi hallituksen työllisyystavoitteen saavuttaminen ei Vesalan mielestä ole enää yhtä varmaa kuin miltä vielä puoli vuotta sitten vaikutti. Työllisyyskasvun voimakkain vaihe ohitettiin jo vuoden alkupuoliskolla, ja työllisyys paranee kahden seuraavan vuoden aikana enää vain hieman.

– Työllisyyden paranemisvauhti on ollut talouden suorituskykyyn nähden jopa yllättävän voimakasta. Tehtyjen työtuntien määrän vuosikasvu ylittää jo bruttokansantuotteen kasvun. On mahdollista, että jatkossa tuotannon kasvua haetaan enemmän tuottavuuden paranemisen kautta. Tämä merkitsisi väistämättä työmarkkinoiden imun vaimenemista, Vesala toteaa.

Hän arvioi lisäksi, että odotukset kulutuksen kasvusta ovat osoittautumassa ylimitoitetuiksi. Kuluttajien varovaisuus on lisääntynyt, ja säästäväisyys vaikuttaa olevan kasvussa.

Maailmantaloudessakin näyttää edessä olevan suhdannekuoppa, mutta taantumalta toistaiseksi vältytään. Lisäksi USA:ssa talouskasvu on pitänyt hyvin pintansa, ja Kiinassa on aloitettu rahatalouden elvytys.

Säästöpankki pitää myös täysin mahdollisena ja jopa todennäköisenä, että Euroopan keskuspankin ensimmäiset koronnostot lykkääntyvät ensi syksystä, sillä talouden kehitys euroalueella on ollut merkittävästi odotuksia heikompaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt