Vuosaaren satama Helsingissä. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Talouden hidastuminen PTT:n mukaan väliaikaista

Kasvu toipuu, jos Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasotaan saadaan ratkaisu ja Brexit toteutuu sopimuksen kanssa.

Pellervon taloustutkimuksen PTT:n kansantalousennusteen mukaan Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 1,5 prosenttiin ja ensi vuonna 1,8 prosenttiin.

Suomen talouden kasvua jarruttavat ennusteen mukaan tänä ja ensi vuonna viennin kysynnän heikkeneminen ja investointien lasku. Jyrkin hidastuminen näyttää PTT:n mukaan kuitenkin olevan väliaikaista.

Ennustepäällikkö Janne Huovarin mukaan syyt ovat osittain väliaikaisia, joten kasvu toipuu, kunhan Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasotaan saadaan ratkaisu ja Brexit toteutuu sopimuksen kanssa.

– Työttömyys on euroalueella edelleen laskussa, tulojen kasvu hyvä, ja inflaatio on hidastunut öljyn hinnan laskiessa, joten kotitalouksien kulutuksen pitäisi kasvaa. Lisäksi EKP:n löysän rahapolitiikan jatkoaika tukee kasvua, hön toteaa tiedotteessa.

Huovari kuitenkin varoittaa, että talouskehitys ennakoitua selvästi heikompaa, jos maailmantalouden kuitenkin epävarmuus kasvaa. Siinä tapauksessa Suomenkin pitäisi hänen mielestään käyttää finanssipolitiikkaa aktiiviseen elvytykseen.

PTT ennustaa työttömyyden laskuvauhdin hidastuvan, mutta siitä huolimatta työttömyysasteen uskotaan alittavan kuusi prosenttia vuonna 2020. Viimeksi työttömyysaste oli näin alhainen ennen 90-luvun lamaa.

Työllisyyden tulisi kasvaa noin 54 000 henkilöllä ensi hallituskaudella, jotta 75 prosentin työllisyysaste saavutetaan. Tavoite ei ole PTT:n mukaan helppo, sillä potentiaalisten työllisten määrä vähenee koko ajan.

Tavoite vaatiikin PTT:n mielestä uudistuksia työmarkkinoilla. Nuorten koulutukseen pitäisi panostaa, koska se ehkäisee syrjäytymistä ja nostaa työllisyysastetta myöhemmin. Yli 55-vuotiaiden työllisyydessä on selvästi kasvunvaraa, sillä heidän työllisyysasteensa on Pohjoismaiden alhaisin.

Työllisyyden koheneminen vaatii PTT:n mukaan koulutuksen ja osaamisen kehittämistä sekä työkyvyn ylläpitoa. Lisäksi varhaisia poistumisreittejä työmarkkinoilta pitäisi edelleen karsia.

Julkisen sektorin tilanne on kohentunut talouden ja työllisyyden parantuessa, ja PTT ennustaa tilanteen kohenevan edelleen verotulojen kasvaessa. Tänä ja ensi vuonna sektorin rahoitusjäämä on ennusteen mukaan tasapainossa. Julkisen sektorin velkasuhde laski viime vuonna alle 60 prosenttiin ja vuonna 2020 päästään jo alle 56 prosentin.

PTT pitää tätä erittäin tervetulleena, sillä vahvistuvaa julkista taloutta tarvitaan väestön ikääntymisen ja tulevien laskusuhdanteiden takia. Ennusteessa kuitenkin muistutetaan, että pitkän aikavälin haasteita pitää ratkoa rakenteellisten uudistusten avulla, ei lyhyen aikavälin sopeutustoimilla.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt