Perusasteen jälkeinen tutkinto nosti jonkin verran tuntiansiota. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Tällaisia tuntipalkkoja Suomessa ansaitaan

Keskiansio yksityisellä sektorilla oli miehillä selvästi naisia korkeampi.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan tuntiansio oli viime vuoden viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 16,5 euroa tunnilta.

Miesten keskiansio oli 17,1 euroa ja naisten 14,0 euroa tunnilta. Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten kokonaisansio, joka sisältää muun muaasa ylityölisät, oli viime vuonna keskimäärin 17,5 euroa tunnilta, miehillä 18,1 euroa ja naisilla 14,6 euroa.

Noin 88 prosentissa ammattiluokista niillä palkansaajilla, joilla oli vähintään keskiasteen tutkinto, oli suurempi keskiansio kuin niillä palkansaajilla, joilta perusasteen jälkeinen tutkinto puuttui. Keskimäärin ero oli viisi prosenttia tutkinnon suorittaneiden hyväksi.

Merkittävistä ammattiluokista pienin ansioiden vaihtelu oli toimistosiivoojilla, paperiteollisuuden työntekijöiltä ja ahtaajilla. Suurimmat vaihtelut olivat moottoriajoneuvojen asentajilla ja korjaajilla sekä lihanleikkaajilla ja kalankäsittelijöille.

Tilasto kuvaa noin 308 000 palkansaajan tietoja, joista noin 64 prosenttia oli teollisuuden ja rakennusalan työntekijöitä. Tilaston palkansaajista miehiä on 82 prosenttia ja naisia 18 prosenttia.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt