Kuolevan puheen tutkiminen voisi auttaa kuolemanpelon vähentämisessä. LEHTIKUVA / SAMI HALINEN

Tällaisia ovat ihmisten viimeiset sanat, oikeasti

Kuolevan ihmisen puheessa voi vilistä kielikuvia.

Ihmisten viimeiset sanat eivät vastaa elokuvien antamaa kuvaa, kertoo Atlantic. Ihmisten viimeisistä sanoista on vain vähän tutkimustietoa. Kuolevien puheiden sijaan esimerkiksi lasten puheiden tutkiminen on koettu hedelmällisemmäksi.

Yhdysvaltalainen Lisa Smartt piti kirjaa kuolevan isänsä puheista isän viimeisiltä kolmelta viikolta – viimeiset sanat olivat ”riittää, kiitos, ja rakastan sinua, ja riittää”. Smartt laajensi tutkimustaan 181 viimeisiä päiviään eläneeseen ihmiseen. Kielitieteitä opiskellut Smartt tunnisti kuolevien ihmisten puheista yhdistäviä tekijöitä.

Kuolevat ihmiset toistivat usein samoja sanapareja, joskus sellaisiakin, joilla ei ollut mitään merkitystä. Toiston tiedetään olevan tavallista erityisesti dementiasta kärsivillä ihmisillä. Smartt’n mukaan toistettavat asiat käsittelevät usein kiitollisuutta tai kieltävät kuoleman lähestymisen.

Jo aiemmin on todettu, että kuoleman lähestyessä ihmiset alkavat puhua matkustamisesta. Tämän voi tulkita läheisille viestiksi kuoleman lähestymisestä. Smartt’n tutkimuksen mukaan myös muiden kielikuvien käyttö on yleistä.

Kielikuvien lisäksi ihmisten tiedetään viimeisinä päivinään toistavan hyvin banaalejakin asioita.

Erityisesti miesten tiedetään viimeisellä henkäyksellään kutsuvan äitiään.

Kuolevien viimeisistä sanoista on vaikea saada lisätietoa, sillä tutkijoiden päästämistä kuolevan lähelle pidetään epämieluisana. Asiantuntijoiden mukaan tarkempi tutkimus ja selkeiden kaavojen rakentaminen aiheesta olisi vaikeaa, sillä jokainen kuolema on hyvin yksilöllinen. Kuolevan puheen ymmärtäminen voisi kuitenkin auttaa hoitohenkilökuntaa esimerkiksi vähentämään potilaan kuolemanpelkoa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt