Tällainen on Euroopan tulevaisuus – ”terrorismista tulee arkipäivää”

Asiantuntijoiden mukaan terroriuhkauksista tulee Euroopan arkipäivää ja kontrolli lisääntyy.

Terrorismin asiantuntijoiden mukaan terroriuhkaukset Euroopassa tulevat arkipäiväistymään lähitulevaisuudessa. Asiasta kirjoittaa The Guardian.

Useat uuden vuoden juhlallisuudet Euroopan kaupungeissa jouduttiin perumaan mahdollisten turvallisuusuhkien takia. Uhkissa itsessään ei asiantuntijoiden mukaan ole mitään uutta.

– Viimeisten 15 vuoden aikana on nähty terroristiryhmiä, jotka ovat halunneet tehdä iskuja suurissa väkijoukoissa. Uutta on se, että Pariisin terroritekojen jälkeen ISIS on todistanut olevansa kykeneväinen iskemään laajasti oman perinteisen Lähi-Idän areenansa ulkopuolelle, toteaa Margaret Gilmore Royal United Services Institutesta.

Hänen mukaansa Pariisin marraskuiset iskut osoittavat sen, kuinka nopeasti ISIS on kasvanut ja kuinka se pystyy kontrolloimaan tekojaan kokonaisuutena: kouluttamaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan ne.

Gilmoren mukaan tietoisuus siitä, että ISIS on kykeneväinen laajoihin iskuihin, tulee tarkoittamaan yhä enenevissä määrin esimerkiksi isojen yleisötapahtumien peruutuksia sekä ylipäänsä lisääntyvää kontrollia Euroopassa.

Professori Rik Coolsaetin mukaan Eurooppa on astunut uudelle aikakaudelle, jossa yhdestä terrorijoukkiosta on tullut ”fantasioiden kohde” sellaisille jännitystä etsiville sekä henkisesti epävakaille yksilöille, jotka haluaisivat itsekin kuulua heihin. Muun muassa tämä tekee turvallisuuspalveluiden työstä tulevaisuudessa entistä haastavampaa.

Coolsaet sanoo, että Eurooppa tulee tulevien kuukausien aikana kohtaamaan uuden normin.

– Jonakin päivänä innostus ISISin ympärillä katoaa, mutta ennen kuin se tapahtuu, näemme enemmän uhkia, enemmän sekasortoa ja enemmän pidätyksiä. Meidän täytyy tottua siihen.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt