Useimmilla työn ja koulutuksen ulkopuolelle ajautuneilla nuorilla taustalla on monien ongelmien vyyhti. LEHTIKUVA/MIKKO STIG

Syrjäytymisvaarassa oleville nuorille lisää tukea

Opiskelun ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten pääsyä ammatilliseen kuntoutukseen halutaan parantaa.

Hallitus haluaa tällä tavoin tukea syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien 16—29-vuotiaiden nuorten mahdollisuuksia kouluttautua ammattiin ja osallistua työelämään sekä suunnitella omaa tulevaisuuttaan.

Hallituksen esityksen tavoitteena on, että Kelan järjestämään nuorten ammatilliseen kuntoutukseen pääsisi nykyistä matalammalla kynnyksellä ja joustavammin.

Nuori pääsisi kuntoutukseen jatkossa ilman sairaus- tai vammadiagnoosia, jos hänen toimintakykynsä on olennaisesti heikentynyt ja hänellä on kuntoutuksen tarve. Näin parannettaisiin nuoren opiskelu- ja työllistymisvalmiuksia ja estettäisiin vaikeuksien pitkittymistä.

Kuntoutusrahaa maksettaisiin koko nuoren ammatillisen kuntoutuksen ajan, eikä nuoren tarvitsisi pelätä etuuden katkeamista kuntoutuksen aikana. Tämän toivotaan motivoivan nuoria lähtemään kuntoutukseen ja etenemään opiskelu- ja työllistymistavoitteissa.

Ehdotetut muutokset edellyttävät, että viranomaiset ja palveluntuottajat tekevät aiempaa tiiviimpää yhteistyötä nuorten asioissa.

Kelan arvion mukaan 16-29-vuotiaita perustoimeentulotuen saajia on noin 60 000. Heistä noin 45 prosentilla ainoana toimeentulona on perustoimeentulotuki. Useimmilla työn ja koulutuksen ulkopuolelle ajautuneilla nuorilla ei ole mitään yksittäistä diagnoosia, vaan taustalla on monien ongelmien vyyhti.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle perjantaina. Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt