X
SULJE MAINOS
Suomalaisten syntyvyyden lasku pysähtyi. LEHTIKUVA/PANU POHJOLA

Syntyvyyden lasku pysähtyi viime vuonna

Yhdeksän vuotta jatkunut lasku pysähtyi.

Vuoden 2020 syntyvyyden mukaan nainen synnyttäisi keskimäärin 1,37 lasta, vuoden 2019 syntyvyyden mukaan 1,35 lasta. Esikoisia syntyi 344 lasta enemmän ja 2. lapsia 441 enemmän kuin vuonna 2019, kertoo Tilastokeskus.

Lapsia syntyi viime vuonna yhteensä 46 463, mikä on 850 lasta enemmän kuin edellisvuonna. Vielä vuonna 2019 syntyneiden määrä väheni 1964 lapsella edeltävästä vuodesta.

Viime vuosikymmenellä syntyvyys aleni merkittävästi. Kokonaishedelmällisyysluku laski vuoden 2010 1,87 lapsesta 1,35 lapseen naista kohden vuonna 2019, mikä oli kaikkien aikojen matalin syntyvyys Suomessa. Viime vuonna syntyvyys nousi 1,37 lapseen naista kohden.

Syntyvyys nousi hieman 25–39-vuotiailla. Eniten nousua oli 30–34-vuotiailla naisilla, joiden hedelmällisyysluku oli 95 lasta tuhatta naista kohden, edellisvuonna 92 lasta.

Hedelmällisyys nousi hiukan myös 25–29-vuotiailla ja 35–40-vuotiailla. Muissa ikäryhmissä hedelmällisyys pysyi lähes ennallaan (40–44-vuotiaat ja 45–49-vuotiaat) tai laski hiukan edellisvuodesta (20–24-vuotiaat ja alle 20-vuotiaat).

Ensimmäisen kerran äidiksi tulleet olivat keskimäärin 29,7-vuotiaita, eli 0,1 vuotta edellisvuotta vanhempia. Kymmenessä vuodessa keski-ikä on noussut 1,4 vuodella.

Myös kaikkien viime vuonna synnyttäneiden keski-ikä nousi kymmenyksen edellisvuodesta, 31,3 ikävuoteen. Kymmenen viime vuoden aikana keski-ikä on noussut 1,2 vuotta.

Isäksi ensimmäisen kerran tulleet olivat keskimäärin 31,6-vuotiaita eli samanikäisiä kuin edellisenä vuonna. Kaikkien isäksi tulleiden keski-ikä oli 33,7 vuotta, kymmenyksen edellisvuotta enemmän.

Kokonaishedelmällisyysluvulla mitaten syntyvyyden nousu oli suhteellisesti suurin Päijät-Hämeessä, 7,2 prosenttia. Toiseksi suurin se oli Pohjois-Pohjanmaalla, 6,8 prosenttia, ja kolmanneksi suurin Keski-Pohjanmaalla, 5,2 prosenttia.

Neljässä maakunnassa syntyvyys laski edelleen, mutta vähemmän kuin edellisenä vuonna, ja yhdessä maakunnassa laskuvauhti pysyi suhteellisesti ennallaan. Ainoana maakunnista, Etelä-Pohjanmaalla, edellisen vuoden pieni nousu kääntyi 6,3 prosentin laskuksi.

Vähintään 50 000 asukkaan kunnista korkein syntyvyys oli Porvoossa, jossa kokonaishedelmällisyysluku oli 1,56 viisivuotisjaksolla 2016–2020. Seuraavaksi korkein se oli Espoossa ja Seinäjoella, 1,54. Koko maan luku oli viisivuotisjaksolla 1,44.

Vastaavasti matalin syntyvyys oli jaksolla 2016–2020 Helsingissä ja Turussa, joissa kokonaishedelmällisyysluku oli 1,16. Tampereella luku oli 1,18 ja Joensuussa 1,20.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt