Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula. LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

Yrittäjien mukaan työpaikkasopiminen vaatii ehdottomasti lakimuutoksia

Janne Makkula ihmettelee näkemystä paikallisen sopimisen merkittävästä hyötypotentiaalista normaalisitovassa kentässä.

Suomen yrittäjien (SY) työmarkkinajohtajan Janne Makkulan mukaan paikallisen sopimisen kehittämisen on rakennuttava yhdenvertaisuudelle ja demokratian kunnioittamiselle.

– Yritysten ja työntekijöiden on oltava lain edessä yhdenvertaisessa asemassa riippumatta siitä, kuuluvatko liittoon vai eivät, Suomen yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula linjaa.

Varatuomari Jukka Ahtelan ja yhteistoiminta-asiamies Joel Salmisen pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitukselle laatima selvitys julkistettiin tänään maanantaina.

SY:n Makkula pitää omituisena selvityshenkilöiden toteamusta, jonka mukaan paikallisen sopimisen “merkittävä hyötypotentiaali” on edelleen normaalisitovassa kentässä.

– He ilmeisesti ajattelevat, että sopimista voisi lisätä lähinnä liittoihin kuuluvissa yrityksissä. Tätä he perustelevat sillä, että normaalisitovan kentän yritykset kattavat noin 900 000 työntekijän määrällään suurimman osan työmarkkinoita. He unohtavat, että työnantajayrityksistä noin 80 prosenttia ei kuulu työnantajaliittoon, Makkula toteaa.

Liittoihin kuulumattomat työllistävät 600 000 työntekijää

Suomen 90 000 työnantajayrityksestä 50 000 yritystä on velvollisia noudattamaan työehtosopimusta yleissitovana, ja näitä yrityksiä koskevat laissa olevat paikallisen sopimisen kiellot. Lisäksi noin 20 000 työnantajayritystä ei ole velvollisia noudattamaan mitään työehtosopimusta. Nämä liittoihin kuulumattomat yritykset työllistävät noin 600 000 työntekijää.

– Jos valtaosa yrityskentästä ja iso osa työntekijöistä unohdetaan, työpaikkasopiminen ei voi edetä. Siksi on välttämätöntä tehdä lainsäädäntömuutoksia, joilla poistetaan järjestäytymättömiä yrityksiä koskevat sopimiskiellot ja lisätään myös muilla tavoin lainsäädännössä sopimismahdollisuuksia kaikissa yrityksissä, Makkula näkee.

Selvityshenkilöt eivät havainneet ilmeistä ja välintöntä tarvetta lainsäädäntömuutoksille.

– Vain lainsäädännöllä voidaan parlamentaarisen päätöksenteon kautta antaa kaikille yrityksille ja työntekijöille lisää tilaa työpaikkasopimiseen, turvata tasapuolinen neuvotteluasema sekä yhdenvertaisuus liiton jäsenyydestä riippumatta, Makkula toteaa.

Siitä Makkula on selvityshenkilöiden mielestä samaa mieltä, että paikallisia sopimismahdollisuuksia voitaisiin laajentaa esimerkiksi ottamalla tarkasteluun eräiden työlainsäädäntöön sisältyvien sopimiskieltojen kattavuus.

– Tällä hetkellä työlainsäädännössä on yli 50 sopimisen kieltoa: vaikka työehtosopimus antaisi mahdollisuuden sopia, liittoon kuulumattomalta yritykseltä se on kielletty, Makkula kertoo.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt