Suojelupoliisi Helsingissä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Supon ylietsivälle syytteitä

Syytteen mukaan ylietsivä olisi suorittanut virkatoimia esteellisenä.

Suojelupoliisin (Supo) ylietsivää vastaan on nostettu syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta ja ampuma-aserikoksesta, syyttäjälaitos tiedottaa.

Rikosepäilyn mukaan Suojelupoliisin ylietsivän virassa ollut henkilö olisi suorittanut turvallisuusselvityslakiin perustuvia virkatoimia esteellisenä. Virkatoimet olivat kohdistuneet yhtiöön, jonka osalta Säteilyturvakeskus oli tehnyt Suojelupoliisille yritysturvallisuusselvitystä koskevan hakemuksen. Kyseisen yhtiön työntekijän on epäilty auttaneen ylietsivää virkarikoksen tekemisessä.

Suojelupoliisin mukaan esteellisyyden epäillään syntyneen siitä, että ylietsivä on ollut samaan aikaan mukana turvallisuusalan yrityksessä, joka on myynyt palveluita tarkastuksen kohteena olleelle yritykselle.

Lisäksi ylietsivän on epäilty käyttäneen Suojelupoliisin tietojärjestelmää vastoin säännöksiä. Hänen hallustaan myös takavarikoitiin vanha toimimaton ase ja patruunoita, joille ei ollut lupaa.

Ylietsivää vastaan on nostettu syyte esteellisyyden vuoksi virkavelvollisuuden rikkomisesta ja ampuma-aserikoksesta. Haastehakemus on toimitettu Helsingin käräjäoikeuteen

Avunantajaksi epäillyn henkilön osalta on päätetty jättää syyte nostamatta osittain näytön puuttumisen ja osittain teon vähäisyyden perusteella.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt