Suomi on edelleen tiedustelun kohdemaa. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Supon tutkija: Tämän vuoksi Suomi kiinnostaa suurvaltoja

Venäjä ja Kiina ovat aktiivisia kybervakoilijoita Suomessa.

Suojelupolisiin erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki muistutaa Centrum Balticumin kolumnissaan, että suurvaltojen välisten jännitteiden lisääntyminen aktivoi tiedustelutoimintaa myös Suomessa.

Koronapandemia taas on lisännyt etätyöskentelyä, mikä on johtanut tietoturvasta lipsumiseen ja helpottanut siten kybertiedustelua. Kivimäki kuitenkin huomauttaa, ettei ”perinteinen henkilötiedustelu ei kuitenkaan ole menettänyt merkitystään.”

-Suojelupoliisi on todennut Venäjän ja Kiinan olevan aktiivisia toimijoita kybervakoilussa myös Suomessa. Vieraiden valtioiden tiedustelun kiinnostuksen kohteita viime vuosina Suomessa ovat olleet esimerkiksi EU:n pakotepolitiikka, kansainvälinen sotilasyhteistyö, Itämeren alueen turvallisuustilanne sekä Suomen omat ulko- ja turvallisuuspoliittiset linjaukset

Suomi kiinnostaa Venäjää esimerkiksi sen pyrkiessä löytämään aukkoja EU:n yhteisessä pakoterintamassa.

-Osana yhteistä EU-rintamaa Suomella on myös oma tärkeä roolinsa Venäjän Krimin miehitykseen ja Itä-Ukrainan konfliktiin liittyvien talouspakotteiden ylläpitämisessä, Kivimäki muistutttaa.

Suomen strateginen sijainti pitää sen tiedustelun kohdemaana, mikä tarkoittaa, että vieraita valtioita kiinnostaa sotilaallinen yhteistoiminta muiden maiden kanssa, ulko- ja puolustuspoliittinen linja ja Puolustusvoimien suorituskyky. Suomen uhat ja toimintaympäristö ovat samanlaisia erityisesti muiden Pohjoismaiden kanssa.

-Suomi ei siis ole ulkopuolinen Itämeren alueen turvallisuuskysymyksistä, vaan kietoutunut alueen kehitykseen. Suomi on ulkopoliittisesti aktiivinen EU:ssa sekä kahdenvälisten suhteiden ylläpitämisessä. Sotilaallista yhteistyötä tehdään tiiviisti Ruotsin ja Yhdysvaltojen kanssa, myös kolmikantaisesti. Puolustusvoimat on lisäksi toteuttamassa merkittäviä suorituskykyhankkeita, joilla sekä tuotetaan Merivoimille uudenlaista kykyä suojata Itämeren meriyhteyksiä että uusitaan Ilmavoimien hävittäjäkalusto.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt