Suojelupoliisi Helsingissä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Supon mukaan Suomessa on merkittävää terrorismin tukitoimintaa

Suojelupoliisin mukaan terrorismintorjunnan kohdehenkilöitä on noin 390.

Suojelupoliisin torstaina julkaistun kansallisen turvallisuuden katsauksen mukaan Suomessa esiintyy ”merkittävää terrorismin tukitoimintaa”. Suomi ei kuitenkaan Supon arvion mukaan näyttäydy ensisijaisena terrori-iskujen kohdemaana.

– Suojelupoliisi on tunnistanut ryhmiä ja henkilöitä, joilla on motivaatio ja kyky toteuttaa terrori-isku. Merkittävimmän uhkan muodostavat yksittäiset henkilöt tai pienryhmät, jotka saavat motivaationsa radikaali-islamistisesta propagandasta, katsauksessa todetaan.

Supon mukaan ISIS kannattajineen on edelleen maailmanlaajuinen uhka, ja pyrkii kehittämään uusia taktiikoita iskujen toteuttamiseksi.

Terrorismintorjunnan kohdehenkilöitä on tällä hetkellä noin 390. Määrän kerrotaan jatkavan kasvuaan.

– Kohdehenkilöiden yhteydet kansainväliseen terrorismiin ovat lisääntyneet, ja yhä suurempi osa heistä on osallistunut aseelliseen toimintaan tai vastaanottanut terroristista koulutusta.

Keskeisiä terrorismin uhkaan ja kohdehenkilöiden lukumäärän kasvuun vaikuttavia tekijöitä ovat Supon mukaan kotoperäisen radikalisoitumisen lisääntyminen sekä Syyrian ja Irakin konfliktin heijastevaikutukset Suomeen. Lyhyellä aikavälillä keskeinen terrorismin uhkaan vaikuttava tekijä ovat Supon mukaan mahdolliset konfliktialueelta palaavat vierastaistelijat.

Terrorismin uhka säilyy lyhyellä aikavälillä neliportaisella asteikolla tarkasteltuna todennäköisesti tasolla 2 eli kohonnut. Merkittävimmän uhkan muodostavat Supon mukaan yksittäiset henkilöt tai pienryhmät, jotka saavat motivaationsa radikaali-islamistisesta propagandasta, sekä mahdolliset konfliktialueelta palaavat vierastaistelijat.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt