Supikoirat tuhoavat metsäkanalintujen kantoja. Lehtikuva/Jussi Nukari

Supikoiran tapporaha halutaan palauttaa

Kansanedustaja toisi vuonna 1975 poistetun pienpedon tapporahan takaisin.

Sinisten kansanedustaja Pentti Oinonen on tehnyt eduskunnalle kirjallisen kysymyksen tapporahan käyttöönotosta minkin ja supikoiran metsästyksessä. Oinosen mukaan metsäkanalintujen ja vesilintujen kannat ovat räjähdysmäisesti laskeneet pienpetojen lisääntymisen myötä.

– Pienpedot ovat muodostuneet ongelmaksi. Pienpetojen järjestelmällinen metsästäminen on haastavaa, sillä pirstoutuneet maanomistusolot hankaloittavat pienpetojen pyynnin järjestämistä. Pienpetojen pyynnin järjestäminen suojelualueille on lain puitteissa lähes mahdotonta.

Kysymyksen mukaan tehokkaan pienpetojen pyynnin avulla voidaan kohentaa metsäkanalintujen ja vesilintujen poikastuottoa. Yhden lajin tehopyynti voi johtaa kilpailevan petolajin runsastumiseen, jonka vuoksi pyynti pitäisi kohdistaa samanaikaisesti useaan lajiin kuten supikoiraan ja minkkiin.

– Ainoa mahdollisuus olisikin maksaa tapporaha pyydetyistä pienpedoista. Tapporaha poistui lainsäädännöstä vuonna 1975.

Pentti Oinonen kysyy ”onko asianomainen ministeri tietoinen perusteluissa mainituista ongelmista ja onko ministerillä valmiutta tapporahan käyttöönottoon pienpetokannan (minkki ja supikoira) vähentämiseksi”.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt