Super Helsingissä. LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN

SuPer hyväksyi kunta-alan neuvottelutuloksen

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin liittohallitus hyväksyi kunta-alan neuvottelutuloksen tiistaina.

Uusi Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus eli KVTES on voimassa 1.2.18-31.3.2020.

Neuvoteltu sopimus on se, jolla maakuntien palvelukseen siirtyy yli 200 000 henkilöä, jos sote-uudistus etenee nyt kaavaillulla tavalla. Maakuntien tulevaa sopimusjärjestelmää valmistellaan vuosien 2018 ja 2019 aikana Sote-neuvotteluryhmässä.

Neuvottelutuloksen mukaan tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 1. toukokuuta lukien 26 eurolla, kuitenkin vähintään 1,25 prosentilla. Seuraavan kerran palkkoja korotetaan paikallisella järjestelyerällä 1.1.2019 lukien. Erän suuruus on 1,2 prosenttia KVTES:n palkkasummasta.

Sopimuskauden toinen yleiskorotus tulee kaikille maksuun 1.4.2019 ja sen suuruus on yksi prosentti kunkin henkilön tehtäväkohtaisesta palkasta.

Lomarahakompensaation sijaan maksetaan paikalliseen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä. Se maksetaan koko kunnan henkilöstölle. Kertaerän suuruus on 9,2 prosenttia kunkin palkansaajan varsinaisesta palkasta.

Palkankorotusten lisäksi neuvottelutulokseen sisältyy runsaasti tekstimuutoksia.

Työ- ja perhe-elämän helpottamiseksi sairaan lapsen kanssa saa jatkossa jäädä kotiin siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 12 vuotta. Palkallinen isyysvapaa pitenee 12 arkipäivään.

Yksityisen sektorin sopimusaloista terveyspalvelualalla ja sosiaalipalvelualalla jatketaan neuvotteluja ja niillä ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt