Superin puheenjohtaja Silja Paavola. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

SuPer: Hoitajamitoitusta nostettava heti

Silja Paavolan mukaan hallitusohjelmassa luvattu 70 miljoonaa ei riitä 0,7:n hoitajamitoituksen toteuttamiseen.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii tarkennuksia hallitusohjelmaan.

Hänen mukaansa Ohjelmassa on luvatun mukaisesti kirjaus siitä, että vanhustenhoidon vähimmäishenkilöstömitoitus nostetaan tasolle 0,7.

– Ongelma on, että kirjaus on liian väljä eli siinä puhutaan hoivahenkilöstöstä eikä hoitohenkilöstöstä. Tämä on tarkoittanut ainakin tähän asti sitä, että jopa talonmies on saatettu lukea mitoitukseen osallistuttuaan hoivatyöhön, Paavola toteaa tiedotteessa.

SuPer edellyttää, että 0,7:n vähimmäismitoitukseen lasketaan vain koulutettu hoitohenkilöstö.

Hoitajamitoituksen nostamisessa on puhuttu siirtymäajasta. Julkisuudessa on tuotu esiin, että hoitajamitoituksen korjaus tapahtuisi käytännössä vasta seuraavalla hallituskaudella.

– Olemme jo nyt tilanteessa, jossa potilas- ja asiakasturvallisuus sekä myös työturvallisuus ovat vaarantuneet merkittävästi, puheenjohtaja Paavola muistuttaa. Siirtymäaikoihin ei missään nimessä ole varaa.

– On tosiasia, että vanhustenhoidosta on paennut henkilökuntaa muille sektoreille huonojen työolojen ja heikon palkkauksen vuoksi. Alan vetovoima on kärsinyt voimakkaasti siitä, ettei vanhustenhoidossa voi tehdä työtään niin hyvin kuin haluaisi ja epäkohtien esiin nostamisesta seuraa työnantajan vastatoimia. Hoitajien työmoraali on korkea ja tilanne kuormittaa valtavasti työpaikoilla.

Paavolan mukaan hoitajia saadaan palaamaan alalle, kun epäkohtiin puututaan.

– Alan epäkohtia täytyy korjata poistamalla kaikki tukityöt hoitajilta ja palkkaamalla niihin tehtäviin avustavaa henkilökuntaa. Jo nykyinen henkilöstömitoitus on virheellinen, koska koulutetun hoitohenkilökunnan työhön sisällytetään runsaasti muutakin kuin hoitotyötä.

Paavolan mielestä ennen vanhuspalvelulain uudistamista voidaan aloittaa siitä, että koulutetun hoitohenkilökunnan työnkuvan pitää olla hoitamista.

– Tukipalvelut, kuten siivoustyö sekä ruoka- ja pyykkihuolto, annetaan muiden ammattilaisten tehtäväksi. Tällä saadaan lisää aikaa varsinaiselle hoitotyölle.

– On huomioitava, että muun muassa hygienian hoito on hoitotyötä. Lisäksi ulkoilutilanne on ammattilaiselle hetki havainnoida hoidettavan psyykkistä ja fyysistä vointia. Varsinaisen hoitotyön tulee olla koulutettujen hoitajien tehtävä.

Hänen mukaansa hallitusohjelmassa luvattu 70 miljoonaa ei riitä luvatun 0,7:n hoitajamitoituksen toteuttamiseen.

– Hallituksen tulee lisätä rahoitusta elokuun kehysriihessä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt