Työllisyysrahasto joutuu maksujen korotuksista huolimatta ottamaan lisää velkaa "merkittäviä määriä". LEHTIKUVA/MAIK GUEDS

Suorat yritystuet vähenivät mutta takaukset kasvoivat

Energiatukien ja Business Finlandin leikkaukset vähensivät suuryritysten suoria tukia yli kolmanneksella.

Yritystuet kasvoivat viime vuonna vain 0,1 prosenttia edellisvuodesta.

Suorat yritystuet vähenivät kaksi prosenttia ja yritysten saamat lainat 3,3 prosenttia, mutta yrityksille myönnetyt takaukset kasvoivat 3,2 prosenttia.

Tukea saaneita yrityksiä oli yhteensä 28 147, mikä oli prosentin vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kaksi kolmasosaa tukea saaneista oli mikroyrityksiä.

Eniten tukea saivat palvelualojen ja metalliteollisuuden yritykset. Kaupan alan tuet kasvoivat suhteellisesti eniten vuoden aikana.

Suuryritykset saivat 144 100 euroa suoraa tukea yritystä kohden, keskisuuret yritykset 60 000, pienet yritykset 25 900 ja mikroyritykset noin 7 400 euroa.

Eniten lainaa ja suoraa tukea yritystä kohden jaettiin metsäteollisuuteen, vaikka metsäteollisuuden tuet kokonaisuudessaan laskivat 32 prosenttia. Yritystä kohden suurimmat takaukset olivat metalliteollisuudessa.

Suuryrityksille maksetut suorat tuet vähenivät 37 prosenttia. Pääosin tämä aiheutui Tilastokeskuksen mukaan energiatukien leikkauksesta ja Business Finlandin suuryrityksille maksamien tukien vähenemisestä. Pienten ja keskisuurien yritysten suorat tuet kasvoivat, mikroyritysten vähenivät.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt