Suomi-Venäjä -seuran kokonaisavustus on tänä vuonna yhteensä 1 115 000 euroa. LEHTIKUVA/SARI GUSTAFSSON

Suomi-Venäjä -seuralle yli puolet avustuspotista

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee 34 ystävyysseuran toimintaa yli kahdella miljoonalla eurolla.

Yhteensä 2 037 000 euron avustukset myönnetään Veikkauksen tuotosta.

Ystävyysseurojen saamilla avustuksilla tuetaan kansainvälisen kulttuuriyhteistyön ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen edistämistä. Tavoitteena on opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2025 mukaisesti lisätä kansalaisten mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin.

Jaosta vastuussa oleva ministeri Sampo Terhon (sin.) mukaan toiminnallaan ystävyysseurat edistävät aktiivista kansalaistoimintaa, joka perustuu paljolti vapaaehtoistyöhön.

Suurin avustuksen saaja on Suomi-Venäjä -seura, jolle myönnettiin 915 000 euroa. Seuran osalta ystävyysseura-avustus pieneni viime vuodesta 15 prosenttia.

– Halusin jakaa rajallista määrärahaa aiempaa tasapuolisemmin ystävyysseurojen välillä. Suomi-Venäjä –seuran osuus on aiemmin ollut peräti puolet koko määrärahasta, Terho toteaa.

Eduskunta kuitenkin lisäsi momentille muut avustukset yhteensä 200 000 euroa Suomi-Venäjä-seuran toimintaan. Eduskunnan lisäys huomioon ottaen Suomi-Venäjä -seuran kokonaisavustus on tänä vuonna yhteensä 1 115 000 euroa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt