Helsinkiläisen peruskoulun lehtori lataa opetussisältöä digitaalisiin alustoihin kotonaan. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Suomi tukee korkeakoulutusta kehittyvissä maissa

Suomalaisten ja kehittyvien maiden korkeakoulujen yhteistyöhankkeisiin 11,2 miljoonaa euroa.

Ulkoministeriö on myöntänyt 11,2 miljoonaa euroa nelivuotisille (2020–2024) korkeakoulukumppanuuksille, joissa kehitetään globaalin etelän korkeakoulujen etäopetuksen kapasiteettia ja tuetaan opiskelijoiden laajempaa pääsyä korkeakoulutukseen, tiedotteessa todetaan.

HEI ICI -ohjelman (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) yksi painopiste on etäopetuksen kehittäminen. Tämä on erityisen ajankohtainen myös koronan aikaisessa maailmassa, ja se tukee kehittyvien maiden korkeakouluja uudessa toimintaympäristössä.

Rahoitettavissa hankkeissa rakennetaan digitaalisia oppimisympäristöjä, vahvistetaan opettajien digiopetuksen pedagogista kapasiteettia, etäopiskelun alustoja, IT-taitoja sekä korkeakoulujen työelämäyhteyksiä.

HEI ICI ohjelman hakukierroksella jätettiin 67 hakemusta, joista yhdeksän valittiin rahoitettaviksi.

Hankkeiden teemat ovat globaalin oppimisen kriisin ratkaiseminen, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen sekä innovaatioiden kehittäminen ja työllisyyden parantaminen.

Hankerahoitusta myönnettiin kahdeksaan Suomen kahdenväliseen kehitysyhteistyön kumppanimaahan maahan Aasiassa ja Afrikassa.

Kumppanimaiden korkeakouluina on mukana sekä pääkaupunkiseudun korkeakouluja että maakuntien pienempiä korkeakouluja.

Kumppanuuksissa tuetaan myös temaattista verkostoitumista Suomessa, koska hankkeissa tehdään yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä. Lisäksi monitoimijayhteistyö painottuu ohjelman hankkeissa.

Korkeakoulujen lisäksi hankkeissa on mukana kansalaisjärjestöjä, opetusministeriöitä, muita viranomaistahoja sekä yrityskumppaneita Suomesta ja kumppanimaista.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt