Suomi liittyi Euroopan puolustusvirastoon – sotilaallinen huoltovarmuus paranee

Suomi on liittynyt puolustusministeri Jussi Niinistön (ps.) päätöksellä Euroopan puolustusvirasto EDA:n sotilaallista huoltovarmuutta ja operatiivista suorituskykyä lisäävään varaosien, tarvikkeiden ja palveluiden vaihtopalveluun.

Puolustusministeriön mukaan palvelu on tarkoitettu käytettäväksi kansallisissa ja kansainvälisissä kriisinhallintaharjoituksissa ja -operaatioissa. Palvelua voidaan käyttää myös normaalioloissa kotimaassa.

– Puolustusvoimien valmius edellyttää kansallisia ja kansainvälisiä huoltovarmuuteen liittyviä sopimuksia ja järjestelyjä. Niiden perusteella kriittisten järjestelmien käytettävyyteen vaikuttavat tekijät pyritään takaamaan sekä kotimaasta että ulkomailta poikkeusoloissa, ministeriö toteaa.

Hankkeeseen osallistuminen ei vaadi erillistä jäsenmaksua. Liittyminen hankkeeseen ei myöskään velvoita tukemaan toista sopimusosapuolta.

Hankkeessa on tällä hetkellä mukana Suomen lisäksi neljä EU:n jäsenmaata Kypros, Belgia, Ranska ja Romania sekä Norja. Mukaan on lähdössä myös kuusi muuta maata, jotka ovat Ruotsi, Kreikka, Espanja, Hollanti, Portugali ja Slovenia.

Kommentit