Saksa pyrkii piristämään koronan koettelemaa taloutta kovin keinoin. LEHTIKUVA / AFP Ina Fassbender

Suomi kasvattaa julkista sektoria, Saksa alentaa verotusta

Saksassa sovittiin 130 miljardin euron elvytyspaketista.

Saksan hallitus on päässyt sopuun 130 miljardin euron suuruisesta elvytyspaketista. Sen ytimessä on arvonlisäveron huomattava alennus.

Normaalia arvonlisäveroa alennetaan heinäkuun 1. päivästä alkaen 19 prosentista 16 prosenttiin. Alempi arvonlisäverokanta alenee taas seitsemästä viiteen prosenttiin. Alennukset vähentävät verotuloja 20 miljardilla eurolla.

Saksan hallitus kaavailee lisäksi kertaluontoista 300 euron suuruista ”lapsibonusta”. Se maksetaan jokaisesta lapsesta.

Autoteollisuuden tilaa pyritään piristämään kaksinkertaistamalla sähköautojen hankintatuki.

Jättipakettiin kuuluu myös tukia koronaviruksen koettelemille kunnille sekä kesä- ja elokuun ajalle 25 miljardin euron ”ylimenokauden tuki” hotelli- ja ravintola-alalle. Saksan hallitus sopi myös tutkimukseen ja uuteen teknologiaan keskittyvästä 50 miljardin euron tuleviauuspaketista.

Paketin tarkoituksena on kasvattaa kuluttajien luottamusta talouteen ja lisätä kulutusta. Financial Timesin mukaan koronakriisi on ajamassa Saksaa sen sotien jälkeisen historian pahimpaan lamaan. Maan bruttokansantuotteen odotetaan supistuvan 6,3 prosenttia tämän vuoden aikana.

Saksan linja poikkeaa merkittävästi Suomen hallituksen päättämistä toimista. Hallituksen ennätyksellistä 5,5 miljardin euron lisäbudjettia on arvosteltu siitä, että siihen sisältyy todellisen elvytyksen ohessa merkittävästi pysyväisluonteisten menojen turvottamista.

– Samalla kun Suomi keskittyy kasvattamaan julkisen sektorin kokoa pitkäaikaisesti esimerkiksi Saksa lisää kotitalouksien talousluottamusta alentamalla tilapäisesti alv:ia jopa 3 prosenttiyksikköä. Ei ole epäselvyyttä kumpi auttaa nopeammin, Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju summaa Twitterissä.

Saksa vastasi koronaviruspandemiaan jättimäisellä tukipaketilla jo maaliskuussa. Koronaviruksen koettelemiin yrityksiin keskittynyt paketti oli bruttokansantuotteeseen suhteutettuna länsimaiden suurin.

Nyt päätettyjen uusien tukitoimien kuvataan vievän Saksan ”takaisin kestävän kasvun uralle ja turvaavaan työpaikkoja ja vaurautta”.

– Saksan on noustava tästä kriisistä entistä vahvempana, Saksan hallituksen tiedotteessa todettiin.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt