Petteri Orpo. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Petteri Orpo: Suomi kaikkiin etumme mukaisiin EU:n ytimiin

Kokoomuksen puheenjohtajan mukaan EU:n uudistamisessa ei pidä kulkea keskitiellä.

Suomen EU-politiikka voi paremmin kuin julkisesta keskustelusta voisi päätellä. Minulle Suomen tavoitteet ovat selkeät. Me tavoittelemme tehokkaammin ja paremmin toimivaa Euroopan unionia, joka tuottaa lisäarvoa kansalaisilleen.

Euroopan unioni ei todellakaan ole valmis. Se tarvitsee rohkeita muutoksia. EU:n pitää ohjata enemmän rahaa ja resursseja turvallisuuteen, muuttoliikkeeseen ja talouden uudistamiseen. Kitkuttelu vesitettyjen kompromissien pohjalta ei enää riitä.

Käytännössä se merkitsee valmiutta edetä eritahtisesti. Suomen ei pidä kulkea keskitiellä, vaan uudistajien kanssa. Kärkijoukoissa. Kokoomus on valmis viemään Suomen kaikkiin maamme edun mukaisiin ytimiin.

Minun puheenjohtamani Kokoomus sanoo ei populismille, rasismille ja suljetulle Suomelle. Euroopan unionin on toimittava johdonmukaisesti sekä ulkoisesti että sisäisesti. Piittaamattomuutta yhteisistä arvoista kuten oikeusvaltioperiaatteen vaalimisesta emme voi katsoa läpi sormien. EU on yhtä kuin sen jäsenmaat.

Euroopassa tapahtuneiden järjettömien terroritekojen jälkeen on entistä selvempää, että turvallisuus vaatii EU:lta lisätekoja. Tarvitsemme tiiviimpää terrorismin vastaista yhteistyötä EU:n ulkopuolella, ulkorajoilla ja rajojen sisäpuolella. Eurooppalaisten on yhdessä tehtävä aiempaa enemmän Afrikan ja Lähi-idän elinolojen kohentamiseksi. Se tarkoittaa lisää kriisinhallintaoperaatioita, lisää kehitysyhteistyötä ja humanitaarista apua ja lisää investointeja, jotka luovat työpaikkoja.

Emme ole nähneet muuttoliikkeen loppua. Tarvitsemme yhteisen turvapaikkapolitiikan ja tehokkaamman turvapaikkatutkinnan, vahvan ulkorajavalvonnan ja palautusjärjestelmän, paremmat kotouttamisjärjestelmät sekä entistä suuremmat pakolaiskiintiöt. On järjetöntä, että turvapaikanhakijat saavat erilaista kohtelua eri EU-maissa.

Emme voi ottaa vastaan kaikkia, jotka Eurooppaan haluaisivat tulla. Euroopan on kuitenkin yritettävä tarjota suojelua kaikille, jotka sitä aidosti tarvitsevat, sillä se on moraalinen velvollisuutemme.

Kokoomus on valmis syventämään EU:n puolustusyhteistyötä nopeasti. Me haluamme, että EU:lla on uskottava kyky puolustaa EU:n ulkorajoja ja eurooppalaisten turvallisuutta. Minusta se olisi todellista Euroopan unionin tarjoamaa lisäarvoa. Väitän, että kun investoimme euron eurooppalaiseen puolustusyhteistyöhön, saamme turvallisuutta kymmenellä eurolla takaisin.

Suomen etu on vahvistaa avunantovelvoitteen merkitystä. Suomi otti erävoiton, kun saimme kirjauksen avunantovelvoitteesta pysyvää rakenteellista yhteistyötä koskevaan sopimukseen. Pilvilinnoja emme rakenna. Todellinen EU-puolustus on hyvin pitkän matkan päässä. Se ei myöskään muuttaisi sitä tosiasiaa, että Suomen on huolehdittava itse omasta puolustuksestaan kaikissa olosuhteissa.

Turvallisuuden lisäksi Euroopan unionin tarjoama lisäarvo on yhteisessä kauppapolitiikassa ja maailman suurimmissa sisämarkkinoissa. Sisämarkkinoiden toiminnassa on kuitenkin edelleen paljon esteitä ja protektionismi lisääntyy maailmalla. EU:n on tehtävä kauppapolitiikasta ja sisämarkkinoista jälleen ykköstavoitteensa. EU:n on otettava paikkansa sääntöihin perustuvan kaupan puolestapuhujana ja liberaalin, vapaan maailman johtajana.

EU:n jäsenmaiden talouksia on uudistettava niin, että pärjäämme globaalissa kilpailussa. Euroalueella tarvitaan vahvempia kannustimia työelämän ja talouden rakenteiden uudistamiseen. Seurannan ja sääntöjen rinnalle tarvitaan markkinapainetta. Jäsenmaiden on uudistettava taloutensa rakenteet omien kansalaistensa vuoksi, ei EU:n tai komission. EU on juuri niin vahva kuin sen yksittäiset jäsenmaat.

EU:n budjettia pitää käyttää tehokkaammin tukemaan uutta, eikä turvaamaan vanhaa. Suomi ajaa painopisteen siirtämistä uudistusten tukemiseen, muuttoliikkeen hallintaan ja turvallisuuden vahvistamiseen. Työttömyys ja erityisesti nuorisotyöttömyys on laaja EU-tason ongelma, johon meidän on yhdessä muiden EU-jäsenmaiden kanssa löydettävä ratkaisuja. Ensisijaisesti työttömyyttä vähennetään kasvun edellytyksiä lisäämällä. Koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen panostaminen EU-tasolla on edelleen ensisijaista. Koulutukseen ja kieliopintoihin panostaminen ja vaihto-opiskelun lisääminen vahvistaisivat myös eurooppalaisuutta meissä.

Meidän eurooppalaisten on otettava itseämme niskasta kiinni ja toimittava tehokkaammin ja tuloksellisemmin yhdessä, sillä vain yhdessä Eurooppa voi vastata glo-baaleihin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen. Suomen kaltainen maa voi nousta kokoaan suurempaan asemaan vain olemalla osa EU:n kaltaista yhteisöä. EU:n yhtenäisyyden, toimintakyvyn ja globaali roolin vahvistaminen on Suomelle kaikki kaikessa.

Petteri Orpo

Petteri Orpo

Petteri Orpo on kokoomuksen puheenjohtaja, kansanedustaja ja valtiovarainministeri.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt