Suomalaisten näkemys omasta taloudestaan on pysynyt lähes muuttumattomana jo kolmen vuoden ajan. LEHTIKUVA / PEKKA SAKKI

Suomi häviää talouden mielenrauhassa muille Pohjoismaille

Suurimman notkahduksen koronakriisi on aiheuttanut Ruotsissa.

Suomalaisten taloudellinen mielenrauha on pysynyt lähes ennallaan aiempiin vuosiin verrattuna, ilmenee Danske Bankin kolmannesta vuosittaisesta Taloudellinen mielenrauha –kyselytutkimuksesta.

Asteikolla 1-10 suomalaisten taloudellinen mielenrauha saa arvosanan 6,1. Tilanne on pysynyt lähes tismalleen samalla tasolla kuin vuosi sitten, jolloin arvosana oli 6,0.

Koronavirusepidemia ei ainakaan vielä huhtikuun alkuun tultaessa ollut vaikuttanut suomalaisten taloudellisen mielenrauhan kokonaistasoon. Kyselyn perusteella kuitenkin erot kansan sisällä ovat suuria.

Tulojen ja menojen yhteensovittaminen on toisille helppoa ja toisille hyvin vaikeaa. Omien tulojen ja menojen yhteensovitus on vaikeaa tai erittäin vaikeaa noin neljäsosalle vastaajista. Erittäin helpoksi sen kokee yli kolmasosa vastaajista (35 prosenttia).

Optimistisesti omaa taloustilannetta kohtaan suhtautuvia ovat keskimääräistä useammin varsin vakaassa taloudellisessa tilanteessa olevat yli 65-vuotiaat sekä omistusasunnossa asuvat.

Pessimistejä löytyy paljon erityisesti alle 26 000 euroa vuodessa ansaitsevien joukosta.

Odottamattomat menot huolettavat

Suurimmaksi taloudelliseksi huolenaiheeksi kyselyssä nousi se, ettei varaa odottamattomiin menoihin ole. Edes parempi työmarkkina-asema ei poista huolta odottamattomista menoista, sillä koronakriisin kärjistymisen myötä myös korkeimpaan tuloluokkaan kuuluvien (yli 54 000 euroa vuodessa ansaitsevat) huoli odottamattomista menoista nousi selvästi.

Verrattuna muihin Pohjoismaihin suomalaisten taloudellisen mielenrauhan taso jää yönsä paremmin nukkuvien naapurimaiden varjoon. Suomi onkin ollut koko tarkastelujakson ajan Pohjoismaisen joukon hännänhuippuna. Ruotsalaisten mielenrauha on kuitenkin järkkynyt hieman viime vuodesta ja nousee enää vain kahdella pisteen kymmenyksellä suomalaisten taloudellisen mielenrauhan yläpuolelle.

Tanskalaisten indeksiluku on nyt 6,6, Norjan 6,5 ja Ruotsin 6,3. Ruotsissa indeksiluku oli vuosi sitten 6,6.

Danske Bankin kyselyyn vastasi 3 000 suomalaista 2.-21.3. Sama kyselytutkimus toteutettiin myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tanskassa kyselyyn vastasi 5 000 henkilöä ja Ruotsissa sekä Norjassa 1 000.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt