Rahoitusta haetaan Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Suomi hakee EU:n rahoitustukea liikennehankkeille

Komission myöntämän rahoituksen tavoitteena on edistää Euroopan laajuisen liikenneverkon investointeja.

Suomen valtio ja eräät muut toimijat hakevat kuudelle liikennehankkeelle Euroopan komissiolta rahoitustukea.

Rahoitusta haetaan Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility), selviää liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteesta.

Euroopan komission myöntämän rahoituksen tavoitteena on edistää Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) investointeja.

Tuen saaminen edellyttää kansallista rahoitusta. Hankkeiden tulee alkaa viimeistään 26.8.2020 ja valmistua 31.12.2023 mennessä.

EU:n CEF-rahoitustukea haetaan seuraaville hankkeille:

Liikenne- ja viestintäministeriö hakee Kouvola-Kotka-Hamina-raideyhteyden parantamisen suunnitteluun 1,94 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 3,88 miljoonaa euroa. Tämä rataosuus on merkittävä Kouvolan sekä Kotkan ja Haminan satamien välinen tavaraliikenteen väylä TEN-T-ydinverkon Skandinavia-Välimeri-käytävällä.

Liikenne- ja viestintäministeriö hakee raideliikenteen kehittämiseen yhteysvälillä Oulu-Laurila-Tornio-Haaparanta 1,6 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 3,2 miljoonaa euroa. Tämä alue on kansainvälisten kuljetuskäytävien solmukohta ja osa vireillä olevaa TEN-ydinverkkokäytävän laajennusta Perämerenkaaren ympäri Oulusta Luulajaan.

Suomalaiset ei-valtiolliset toimijat hakevat yhteensä 12,37 miljoonaa euroa CEF-rahoitustukea. Hankkeet liittyvät pääosin siihen, että TEN-T satamilla tulee olla maasähkö käytössä vuoden 2025 loppuun mennessä. Tukea haetaan Helsingin sataman maasähköhankkeisiin yhdessä Tallinnan sataman sekä Itämeren muiden satamien kanssa.

Lisäksi tukea haetaan Naantalin ja Kapellskärin sataman välisen sujuvuuden kehittämiseen, mm. alusten automaattiseen kiinnitysjärjestelmään, maasähköön ja alusten lastausramppeihin tehtäviin muutoksiin.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt