Suomi ei lämpene monelle esitykselle eurovaalien uudistuksesta

Euroopan parlamentin vaaleihin ehdotetaan laajoja uudistuksia. Suomi on moniin ehdotuksiin varauksellinen.

Valtioneuvosto on lähettänyt eduskunnalle ehdotuksen europarlamenttivaaleja koskevan EU:n vaalisäädöksen uudistamisesta ja päätti valtioneuvoston kannoista asiaan.

Esillä on muun muassa kysymys siitä, pitäisikö jäsenvaltioiden kansallisten ehdokaslistojen lisäksi luoda yhteinen EU:n laajuinen vaalipiiri. Kukin europarlamentissa toimiva poliittinen ryhmä asettaisi ehdokaslistansa kärkeen henkilön, joka on ryhmän ehdokas komission puheenjohtajaksi.

Valtioneuvosto pitää Euroopan parlamentin ehdotuksia pääosin kannatettavina, mutta katsoo, että on epäselvää, mitä ehdotus EU:n yhteisestä vaalipiiristä tarkoittaisi käytännössä.

– Se näyttäisi sisältävän ajatuksen yleiseurooppalaisesta ehdokaslistasta. Tätä ei voida pitää pienten jäsenvaltioiden edun mukaisena, koska eurooppalaisille puolueille varatut paikat vähentäisivät kansallisten edustajien määrää, valtioneuvosto toteaa.

Jos Euroopan parlamentin tekemät ehdotukset EU:n vaalisäädökseen hyväksyttäisiin sellaisenaan, ehdokasluetteloiden vahvistamisen määräaika olisi nykyistä aikaisemmin, eli vähintään 12 viikkoa ennen vaalien ennakkoäänestyksen alkua.

Valtioneuvosto pitää tätä ongelmallisena, koska se johtaisi tarpeettoman pitkään kampanja-aikaan ja lisäisi kampanjakustannuksia.

Ehdotuksen mukaan jäsenvaltio saisi julkistaa virallisesti vaalien tuloksen vasta, kun äänestys on päättynyt kaikissa jäsenvaltioissa. Suomessa tämä tarkoittaisi kello 22. Sitä ennen ei saisi julkaista myöskään ns. ovensuukyselyihin perustuvia ennusteita vaalituloksesta.

Valtioneuvosto suhtautuu varauksellisesti vaalitulosennusteiden samanaikaisen ilmoittamisen tarkoituksenmukaisuuteen ja epäilee mahdollisuutta kieltää ovensuukyselyt.

Valtioneuvosto ei kannata ehdotusta, jonka mukaan Euroopan parlamentti päättäisi vaalien ajankohdan neuvostoa kuultuaan. Nykyisen vaalisäädöksen mukaan vaaleilla on säännöllinen ajankohta, jota neuvosto voi perustellusta syystä siirtää.

Useat muutkin ehdotuksen kohdat vaativat valtioneuvoston mukaan vielä tarkempaa tarkastelua.

Parlamentin ehdotuksen käsittely on äskettäin käynnistynyt EU:n neuvostossa. Valtioneuvoston arvion mukaan on todennäköistä, että monet ehdotukset muuttuvat neuvottelujen aikana.

EU-vaalisäädöksen muuttaminen vaatii neuvostossa kaikkien jäsenvaltioiden yksimielisen hyväksynnän. Suomen neuvottelutavoitteet asettavat valtioneuvosto ja eduskunta yhdessä.

Kommentit