Kirjoittajan mukaan SDP onnistui 17 prosentinkin kannatuksella kilpailuttamaan keskustan ja kokoomuksen kumppaniudesta. LEHTIKUVA / TIMO JAAKONAHO

Suomenmaa: Puoluevaltuutetut haluavat keskustan oppositioon

Kyselyyn vastasi 74 keskustan puoluevaltuutettua.

Yli 75 pro­sent­tia Suo­men­maan ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta keskustan puo­lu­e­val­tuu­te­tuis­ta on sitä mieltä, että puolueen on suunnattava oppositioon.

– Kes­kus­tan ei mis­sään ni­mes­sä tule läh­teä hal­li­tuk­seen, kos­ka luot­ta­mus­ta ei ole. Op­po­si­ti­os­sa on hyvä teh­dä uu­si stra­te­gia, jol­la ede­tään uu­sia edus­kun­ta­vaa­le­ja koh­ti, puoluevaltuutettu Juha-Mat­ti Näk­ki perustelee.

Kyselyyn vastanneista vain vajaa seitsemän prosenttia lähtisi Sdp:n johtamaan hallitukseen. Puoluevaltuutettu Heli Vii­ri kertoo, et­tei hal­li­tuk­seen pidä men­nä ”tu­ke­maan de­ma­rien vas­tuu­ton­ta vel­kaan­tu­mis­po­li­tiik­kaa”.

Valtuutettu Sirpa Tikkala puolestaan toteaa, että keskusta voisi harkita hallitukseen menoa, jos puolue saisi tärkeitä ministerinsalkkuja.

– Kes­kus­ta ei ole kos­kaan pe­län­nyt vas­tuul­li­sia teh­tä­viä ei­kä ole syy­tä nyt­kään pe­lä­tä. Tär­kein­tä on teh­dä al­ka­val­la vaa­li­kau­del­la ai­dos­ti kes­kus­ta­lais­ta po­li­tiik­kaa, hän sanoo.

Keskustan vaikuttajilta kysyttiin myös suosikkia seuraavaksi puheenjohtajaksi. Ylivoimaisesti suosituin ehdokas oli Annika Saarikko, joka tosin jo kieltäytyi ehdokkuudesta. Toiselle sijalle tuli Antti Kaikkonen. Vastauksissa mainittiin lisäksi Hannakaisa Heikkinen, Katri Kulmuni ja Antti Kurvinen.

Suomenmaan kyselyyn vastasi 74 puoluevaltuutettua.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt