Yksittäisistä maista eniten investoitiin Ruotsiin. LEHTIKUVA / PETR SZNAPKA

Suomen yritykset investoivat ulkomaille

Melkein kolme neljännestä investoinneista ulkomaille kohdistui Eurooppaan.

Suomessa on jo jonkin aikaa murehdittu investointien vähyyttä. Esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan finanssikriisin jälkeen talouskasvu elpyi hitaasti, eivätkä investoinnit oli yltäneet toivotulle tasolle.

Vielä 1980-luvulla Suomen investointiaste oli EK:n mukaan kansainvälisesti korkea, ja talous oli muutenkin varsin investointivetoinen. Viime vuosina investoinnit ovat kuitenkin olleet vain runsas viidesosa bruttokansantuotteesta.

Yrityssektorin investoinnit olivat EK:n mukaan vuonna 2018 noin 28,5 miljardia euroa. Teollisuuden osuus on laskenut alle 20 prosenttiin kaikista kiinteistä investoinneista.

Suomalaiset yritykset kuitenkin investoivat myös ulkomaille. Tilastokeskuksen perjantaina julkistamien tilastojen mukaan suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla investoivat toissa vuonna aineelliseen pääomaansa runsaat 4,3 miljardia euroa.

Investoinneista 72 prosenttia tehtiin Euroopassa ja 13 prosenttia Aasiassa ja Oseaniassa. Teollisuuden toimiala oli globaalisti merkittävin investointikohde suomalaisille yrityksille ulkomailla runsaalla 2,5 miljardilla eurolla.

Erityisesti investointeja kohdistettiin kemian- ja paperiteollisuuden tytäryhtiöihin. Euroopassa EU-maissa investoitiin teollisuuden toimialan tytäryhtiöihin vajaalla 1,3 miljardilla eurolla ja EU:n ulkopuolisissa maissa runsaalla 164 miljoonalla eurolla.

Yksittäisistä maista eniten investoitiin Ruotsiin yli miljardilla eurolla.

Suomalaiset yritykset harjoittivat toissa vuonna liiketoimintaa 5 430 tytäryhtiössä 139 maassa. Investoinnit kasvoivat edellisvuodesta viidellä prosentilla. Henkilöstö kasvoi kahdeksan prosenttia ja liikevaihto lähes kymmenen prosenttia.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt