Kirjoittajan mielestä julkinen sektori on kömpelömpi uudistumaan kuin yksityinen. LEHTIKUVA / SARI GUSTAFSSON

Suomen vahvuus on luottamus työelämässä

Tutkimuksen mukaan kokemus ulkomaalaistaustaisista työntekijöistä lisää luottamusta heihin.

Työ- ja elinkeinoministeriön Työelämä 2020 -hankkeen puitteissa teetetyn tutkimuksen mukaan kolme neljästä ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden kanssa työskennelleistä luottaa heihin työntekijöinä.

67 prosenttia vastanneista kertoo työskennelleensä ulkomaalaistaustaisten ihmisten kanssa.

Vastaavasti ne, joilla ei ole kokemusta ulkomaalaistaustaisista työelämässä, luottavat heihin myös vähemmän. Koko kyselyn vastaajat huomioon ottaen neljäsosa vastanneista ei luota ulkomaalaistaustaisiin työntekijöihin.

Tutkimuksen mukaan 30-44 -vuotiaat työntekijämiehet luottavat ulkomaalaistaustaisiin työntekijöihin vähiten. Vankinta luottamus on nuorten ja esimiesasemassa olevien keskuudessa.

–  Tulosten perusteella näyttää siltä, että ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä kohtaan koettu luottamuksen puute perustuu paljolti ennakkoluuloihin. Positiivista on se, että luottamus on mahdollista ansaita ja se syntyy omakohtaisista kokemuksista, toteaa Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Barbara Bergholm tiedotteessa.

Työ- ja elinkeinoministeriön Työelämä 2020 -hankkeen johtaja Margita Klemetin mukaan suomalaisten luottamus työelämässä on vahvuus, mutta myös sen pitää uudistua kehittyvän maailman mukana.

– Se on tärkeää, sillä vahva luottamuspääoma laajentaa niitä mahdollisuuksia, joita monimuotoiset työpaikat pystyvät saavuttamaan hyödyntäessään taustaltaan erilaisia osaajia, Klemetti sanoo.

Kyselytutkimuksen teki TNS Kantar toukokuussa 2018. Tutkimukseen vastasi 1024 työikäistä henkilöä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt