Työllisyysaste on ylittänyt 72 prosenttia, mutta nyt nopein kasvu on Suomen Pankin mukaan takanapäin. Kuva TE-toimistosta. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Suomen Pankki: Työllisyyden kasvu hidastuu

Työllisyysaste nousee ennusteen mukaan enää reiluun 73 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä, kun talouskasvu hidastuu.

Suomen Pankin ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa kuluvana vuonna 1,6 prosenttia ja ensi vuonna 1,5 prosenttia. Vuonna 2021 kasvu hidastuu 1,3 prosenttiin.

Nopein työllisyyden kasvu on ennusteen mukaan takanapäin, ja vuoteen 2021 mennessä työllisyysaste nousee enää reiluun 73 prosenttiin.

– Talouskasvun hidastuminen ja työikäisen väestön väheneminen hidastavat työllisyyden kasvua. Työllistymistä hankaloittavat myös erilaiset työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat, kuten työvoiman heikko saatavuus joillain aloilla, kertoo Suomen Pankin ennustepäällikkö Meri Obstbaum tiedotteessa.

Julkisen talouden tasapainoa ei saavuteta ennustejaksolla, vaan vuonna 2021 julkisyhteisöjen alijäämä jää −0,3 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Ennusteessa ei kuitenkaan ole huomioitu uuden hallituksen finanssipoliittisia linjauksia.

Epävarmuus kansainvälisestä talouskehityksestä vaimentaa ennusteen mukaan Suomen talouden näkymiä. Pankki varoittaa, että vaikka Suomen talouskasvu vielä jatkuukin, ovat riskit ennustettua heikommasta kehityksestä suuret.

Jos Euroopan ja erityisesti Saksan kasvun jo havaittu heikentyminen osoittautuisi ennakoitua pidempiaikaiseksi, se hidastaisi Suomen Pankin mukaan etenkin Suomen viennin kasvua ja heikentäisi talouskehitystä entisestään.

Kotimainen kysyntä tukee talouskasvua

Talouskasvu vaimenee Suomen Pankin mukaan sekä euroalueella että muualla maailmassa, ja epävarmuus vähentää yritysten halua investoida. Suomen vientimarkkinoiden kasvu hidastuu, mutta ennusteessa arvellaan, että euroalueen kohtalainen kasvu, suomalaisten vientiyritysten parantunut kilpailukyky sekä keveät rahoitusolot jaksavat ylläpitää viennin kasvua.

Ennusteen mukaan Suomen talouskasvua tukee kotimainen kysyntä. Työllisyyden paraneminen, palkankorotukset sekä hidas inflaatio ylläpitävät kotitalouksien ostovoiman kasvua ja siten yksityistä kulutusta. Lisäksi kotitalouksien taloudellista liikkumavaraa tukee alhainen korkotaso. Epävarmuus yleisen talouskehityksen suunnasta kuitenkin hillitsee kotitalouksien kulutushaluja.

Asuntorakentamisen kasvu hidastuu, mikä jarruttaa yksityisten investointien kasvua. Heikentyneet suhdannenäkymät ja rakenteelliset tekijät, kuten talouden palveluvaltaistuminen, puolestaan selittävät tuotannollisten investointien kasvun hidastumista.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt