X
SULJE MAINOS
Suomen Pankki nosti kasvuennustettaan. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Suomen Pankki ennustaa 3,5 prosentin talouskasvua

Inflaation ennustetaan kiihtyvän tänä vuonna 1,9 prosenttiin, mikä selittyy energian hinnannousulla.

Suomen talouden kasvunäkymät näyttävät paremmilta kuin vielä kesäkuun ennusteessa, kertoo Suomen Pankki.

Kevään talouskasvu oli selvästi odotettua nopeampaa. Yritysten ja kotitalouksien luottamus on kohentunut sitä mukaa, kun rokotukset ovat edistyneet ja rajoituksia on purettu.

Suomen Pankki odottaa BKT:n kasvavan tänä vuonna 3,5 prosenttia ja 2,8 prosenttia vuonna 2022. Kesäkuussa Pankki ennusti vain 2,9 prosentin kasvua tälle vuodelle.

Vuonna 2023 talouden odotetaan palaavan nopeasti kohti pitkän aikavälin kasvu-uraansa, jolloin BKT:n kasvuvauhti hidastuu 1,3 prosenttiin. Väestön ikääntyminen sekä heikko tuottavuuskehitys rajoittavat Suomen kasvumahdollisuuksia senkin jälkeen, kun koronakriisin vaikutuksista on selvitty.

Työllisyys kasvanut odotettua nopeammin

Vahvan talouskasvun imussa työllisyys on kasvanut kesän aikana odotettua nopeammin.

Keskimääräiseksi työllisyysasteeksi ennustetaan tänä vuonna 72,0 prosenttia, mikä on enemmän kuin vielä kesäkuun ennusteessa. Työllisyyden kasvu jatkuu vahvana myös ensi vuonna, jolloin työllisyysaste nousee edelleen 72,7 prosenttiin. Työllisten määrällä on varaa kasvaa varsinkin palvelualoilla sitä mukaa, kun pandemia vähitellen väistyy.

Vaikka talouskasvu ennustejakson lopulla hidastuu, työllisyysaste jatkaa vielä kohenemistaan, niin että vuonna 2023 työllisyysaste nousee 73,2 prosenttiin.

Energian hinnannousu kiihdyttää inflaatiota

Talouskasvun piristyminen on kiihdyttänyt myös kuluttajahintojen nousua. Inflaation ennustetaan kiihtyvän 1,9 prosenttiin tänä vuonna viime vuoden 0,4 prosentista.

Kuluvan vuoden toteutuneesta inflaatiosta puolet selittyy Pankin mukaan energian hintojen nousulla, joka on jo tasoittumassa. Kun inflaatio-odotukset ovat pysyneet maltillisina, inflaation ennustetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2022.

Suomen Pankin mukaan talouskasvun suurimmat riskit liittyvät edelleen koronapandemiaan. Viruksen deltamuunnoksen yleistyminen käänsi tartuntamäärät kesän aikana uudestaan kasvuun, ja tautitilanteen kehitykseen liittyy vielä pitkään riskejä.

Suomen oman tautitilanteen ohella epävarmuutta pitää yllä pandemian globaali kehitys varsinkin kehittyvissä maissa, joissa rokotukset ovat edistyneet hitaasti.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt