Suomen Pankin mukaan eri skenaarioiden toteutumiseen vaikuttavat sekä epidemian nujertamisen ajankohta että talouspolitiikka. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Suomen Pankilta kaksi skenaariota – Talous supistuu 5-13 prosenttia

Mitä kauemmin rajoitustoimia jatketaan, sitä voimakkaampi on taantuma.

Suomen bruttokansantuote supistuu tänä vuonna 5-13 prosenttia, Suomen Pankki ennustaa päivitetyssä laskelmassaan.

Hallituksen kehysriihessä tiistaina esitetyssä muistiossa kuvataan kaksi mahdollista skenaariota Suomen talouden kehityksestä lähivuosina. Ensimmäisessä vaihtoehtoisessa strategiassa viruksen leviämistä pyritään tukahduttamiseen mahdollisimman nopeasti ja sen pitämiseen kurissa kevyin kontrollitoimin, kuten monissa Aasian maissa on tähän mennessä tehty. Toisessa strategiassa pyritään viruksen leviämisen hidastamiseen siten, että terveydenhoidon kapasiteetti ei ylity.

Suomen Pankin ennusteen mukaan ensimmäisen strategian eli viruksen tukahduttaminen tarkoittaisi Suomessa noin 28 prosentin viikoittaista tuotannon menetystä koko taloudessa, jos rajoitustoimet olisivat voimassa kahdeksan viikon ajan eli 15. toukokuuta asti. Eniten viikottainen tuotanto supistuisi majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (-75 prosenttia) sekä taiteen, viihteen ja virkistyksen aloilla (–95 prosenttia). Kahdeksan viikon sulkutoimien jälkeen viruksen oletetaan olevan hallinnassa ja rajoitustoimia aletaan asteittain purkaa.

Tällä strategialla toteutettuna talous supistuisi toisella vuosineljänneksellä jopa 11 prosenttia edellisestä vuosineljänneksellä, mutta alkaisi uudestaan kasvaa jo seuraavalla neljänneksellä, kun rajoitustoimia kevennetään. Laskelmassa oletetaan, että tilapäisistä tuotantotappioista palautuu seuraavilla neljänneksillä noin 70 prosenttia. Tämän ennusteen mukaan talous voisi tällä strategialla palautua joulukuun 2019 ennusteuralle, eikä pysyviä tuotantotappioita synny.

Vuonna 2020 BKT olisi tässä skenaariossa 5 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna, mutta seuraavana vuonna kasvu yltää noin 7 prosenttiin. Työllisyysaste pienenee 71 prosenttiin kuluvana vuonna, mutta palaa noin 73 prosenttiin vuosiksi 2021 ja 2022. Työttömyysaste nousee vastaavasti noin 9 prosenttiin, mutta pienenee takaisin 7 prosentin tienoille seuraavana vuonna.

Hidastamiseen perustuva strategia

Monet Euroopan maat, mukaan lukien Suomi, ovat toistaiseksi valinneet viruksen leviämisen hidastamiseen perustuvan strategian. Suomen Pankin laskelmien mukaan tämän strategian toteuttaminen tarkoittaa noin 18 prosentin viikottaista menetystä taloudessa. Tässä vaihtoehdossa rajoitustoimet pysyisivät suunnilleen samana nykyisistä ja olisivat voimassa 30.9.2020 asti.

Koska rajoitustoimien viikoittainen kustannus on niin suuri ja rajoitukset ovat voimassa koko toisen vuosineljänneksen ajan, BKT supistuu leviämisen hidastamiseen perustuvassa skenaariossa tällä vuosineljänneksellä vielä voimakkaammin kuin viruksen tukahduttamiseen perustuvassa strategiassa. Tässä ennusteessa BKT supistuu 15 prosenttia edellisestä neljänneksestä, ja koko vuonna BKT pienenee jopa 13 prosenttia. Talouskasvu käynnistyy vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta palautuminen syvästä taantumasta on hidasta.

Tässä skenaariossa, jossa rajoitustoimia joudutaan pitämään voimassa pidemmän aikaa, kriisiä edeltänyttä tuotannon tasoa ei ennusteen mukaan saavuteta. Tämä johtuisi ennusteen mukaan siitä, että rajoitustoimien aiheuttamat tulonmenetykset nousevat niin suuriksi, että yhä useampi yritys ajautuu maksuvaikeuksiin ja yrityksiä ehtii mennä konkurssiin. Määräaikaisena alkaneet lomautukset muuttuvat pysyviksi ja johtavat ajan mittaan irtisanomisiin. Työttömyys nousee pysyvästi ja tuotantokapasiteetti jää pysyvästi kriisiä edeltänyttä tasoa pienemmäksi.

Työllisten määrä supistuu ennusteessa vuonna 2020 noin 170 000 henkilöllä ja työllisyysaste pienenee 68 prosenttiin. Työttömyysaste nousee 11 prosenttiin ja laskee vain hieman vuonna 2022.

Yhteenveto

Suomen pankin mukaan laskelmien valossa näyttä siltä, että tukahduttamisstrategia näyttäytyy selvästi vähemmän vahingollisena kansantaloudelle. Suomen pankin mukaan on kuitenkin edelleen mahdollista, että että Suomen talous alkaisi elpyä jo kesän jälkeen.

Tämä edellyttäisi sitä, että koronaviruksen leviäminen saataisiin pian hallintaan ja rajoitustoimia voitaisiin alkaa purkaa. Koronapandemian leviäminen on kuitenkin Euroopassa ja Suomessa toistaiseksi jatkunut ja riski pitkäaikaisista talousvaikutuksista samalla kasvanut.

– Jos terveydenhuollon voimavaroja lisäämällä voidaan nopeuttaa epidemian saamista hallintaan, on lisäpanostuksilla suuret hyödyt terveyden ja kansantalouden kannalta, Suomen pankin pääjohtaja Olli Rehn tiivistää Twitterissä.

Suomen talous supistuu rajusti koronapandemian seurauksena. KUVA: Suomen Pankki

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt