Valtiovarainministeriön mukaan erityisesti eläkkeiden verottamista koskevat sopimusmääräykset eivät vastaa Suomen nykyistä verosopimuspolitiikkaa. LEHTIKUVA/RONI REKOMAA

Suomen ja Portugalin verosopimusta ehdotetaan irtisanottavaksi

Hallitus esittää, että Suomen ja Portugalin välinen verosopimus vuodelta 1970 irtisanotaan.

Valtiovarainministeriön mukaan erityisesti eläkkeiden verottamista koskevat sopimusmääräykset eivät vastaa Suomen nykyistä verosopimuspolitiikkaa. Verosopimuksen irtisanominen varmistaa, että sitä ei enää sovelleta vuoden 2019 alusta lukien.

Suomen ja Portugalin välillä voimassa oleva verosopimus esimerkiksi rajoittaa Suomen oikeutta verottaa tiettyjä Suomesta maksettuja eläkkeitä sekä Suomessa sijaitsevien osakehuoneistojen vuokrauksesta ja myynnistä saatuja tuloja.

Maiden välistä verosopimusta yritettiin uudistaa pitkään, ja uusi sopimus allekirjoitettiinkin marraskuussa 2016. Uuden sopimuksen määräykset eläkkeiden sekä osakehuoneistojen myynnistä ja vuokrauksesta saatujen tulojen osalta ovat Suomen tavoitteiden mukaiset.

– Suomen ja Portugalin välinen verosopimus ei nykyisellään vastaa käsitystä oikeudenmukaisesta eläkkeiden verotuksesta. Siksi valtioneuvosto esittää sopimuksen irtisanomista vuoden 2019 alusta. Uutta verosopimusta koskevat neuvottelut sujuivat hyvässä hengessä. Toivon, että sopimus saadaan hyväksyttyä myös Portugalissa ajallaan, jotta meillä olisi uusi sopimus voimassa, kun vanha irtisanotaan, sanoo valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.).

Uusi sopimus tulee sovellettavaksi vuoden 2019 alusta alkaen vain, jos se on hyväksytty molempien maiden parlamenteissa, ja jos maat ovat ilmoittaneet hyväksymisestä toisilleen. Ilmoitusten on saavuttava viimeistään 30 päivää ennen kalenterivuoden 2018 loppua.

Suomi ottaa omansa joka tapauksessa

Portugalin hallitus ei ole vielä antanut uutta sopimusta parlamentin käsiteltäväksi. Suomessa eduskunta ja tasavallan presidentti hyväksyivät sopimuksen jo joulukuussa 2016, ja tästä on ilmoitettu Portugalille.

Tavoitteena on, että vuoden 1970 verosopimusta ei enää sovelleta ensi vuoden alusta lukien. Sopimuksen irtisanominen on tehtävä kuluvan vuoden kesäkuun loppuun mennessä, jos irtisanominen halutaan voimaan vuoden 2019 alusta lukien.

Jos vuoden 1970 sopimus irtisanotaan ja uusi sopimus tulee voimaan, vuoden 2019 alusta sovelletaan uutta sopimusta.

Jos vuoden 1970 verosopimus irtisanotaan, mutta uusi sopimus ei tule voimaan, sovelletaan Suomen omaa lainsäädäntöä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vuoden 1970 verosopimus ei enää rajoita Suomen oikeutta soveltaa kansallista verolainsäädäntöään.

Näin ollen Suomessa voidaan verottaa Suomessa asuvan Portugalista saamaa tuloa ja Portugalissa asuvan Suomesta saamaa tuloa kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Varakkaat suomalaiseläkeläiset ovat käyttäneet Portugalia verokeitaanaan.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt