Puutavaraa saapuu Metsä Groupin biotuotetehtaalle Äänekoskella. (Lehtikuva/Heikki Saukkomaa)

”Suomelle tärkeä voitto hiilinieluista”

Alkuperäinen esitys hiilinieluista olisi kokoomusedustajien mukaan ollut Suomelle epäreilu.

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan kokoomusedustajat Markku Eestilä, Susanna Koski ja Jukka Kopra kiittelevät yhteistiedotteessaan Euroopan parlamentissa keskiviikkona syntynyttä kompromissia metsienkäytön ilmastovaikutuksia linjaavasta LULUCF-asetuksesta. Enemmistö europarlamentaarikoista kannatti Suomelle edullisemman kannan voittoa äänestyksessä.

Kokoomusedustajien mukaan Suomelle tuli ”tärkeä voitto hiilinieluista”.

– Alkuperäinen esitys olisi ollut metsäteollisuudellemme erittäin epäedullinen ja epäreilu. Toteutuessaan esitys olisi rankaissut Suomea lamavuosien vähäisistä hakkuista ja tehnyt metsistämme laskennallisen hiilidioksidin lähteen, Markku Eestilä sanoo.

Hänen mukaansa tilanne olisi ollut kaikin puolin absurdi.

Suurin kiistakapula asetuksessa on ollut metsien käyttöä koskeva vertailujakso. Alkuperäisessä esityksessään EU-komissio esitti, että vuodesta 2020 alkaen metsien käyttöä kussakin jäsenmaassa verrattaisiin vuosien 1990–2009 tilanteeseen. Parlamentin ympäristövaliokunta puolestaan esitti aikaväliä 2000–2012.

EPP-ryhmän kompromissiehdotuksessa vertailuvuodet ovat ympäristövaliokunnan ehdotuksen mukaisesti 2000–2012. Susanna Kosken mukaan referenssivuosista voidaan kuitenkin poiketa, jos metsät kasvavat enemmän kuin niitä hakataan ja hiilinielu säilyy pitkällä aikavälillä ennallaan.

– Tämän lisäksi ehdotelmassa tiputettiin pois maininta metsien käytön intensiteetistä. Nämä ovat Suomen metsäteollisuuden kannalta elintärkeät ja siksi äärettömän tarpeelliset muotoilut, Koski sanoo.

Parlamentin äänestys ei ratkaissut asiaa vielä lopullisesti. Jäsenmaiden ministerineuvosto muodostaa kantansa asiaan vielä syksyn aikana. Lopullisesti kanta ratkeaa niin sanotuissa trilogineuvotteluissa, joissa parlamentti, neuvosto ja komissio sovittavat kantansa yhteen.

– Vaikuttamisen tulee yhä jatkua. Kompromissi antaa kuitenkin nyt paremmat eväät metsätaloutemme kehittämiseen ja myös hallituksen kaavailemien hakkuiden lisäämiseen, mutta sen on luonnollisesti tapahduttava kestävällä tavalla kansallisiin metsänhoitosuunnitelmiin pohjautuen, Jukka Kopra toteaa.

Kommentit